Vissza a főoldalra

 • A SZAK Kiadó a számítástechnikai tematikában felelősséggel dönt a könyv kiadásáról. Kívánságra a könyvet lektoráltatja, azonban ezen a téren a szerző feleősségvállalása mellett a könyv kiadását nem teszi a lektori véleménytől függővé. A kiadásról szóló döntést a piaci lehetőségek felbecslése alapján hozza. (Ha a könyv piaci lehetőségeit negatívan ítéli meg, csak az alábbi 2. és 3. pont szerinti konstrukcióra vállalkozik.)

 • Biztosítja a könyv szerkesztését (szakmai és nyelvi tekintetben egyaránt).

 • Elvégzi a könyv nyomdai előkészítését, a borítótervek elkészíttetését is beleértve.

 • A szerzővel egyeztetve meghatározza a könyv fogyasztói árát.

 • A példányszám tekintetében a kiadó arra törekszik, hogy a könyv folyamatosan piacon legyen mindaddig, amíg fogyasztói igény van rá (az egyes utánnyomások példányszámát nem egyezteti).

 • A kiadó biztosítja a könyv forgalmazását, ennek során a viszonteladói kör folyamatos bővítésére törekszik. (Főbb kereskedelmi partnereink listájának megtekintéséhez kattintson ide!)

 • A szerző és a kiadó jogi kapcsolata tekintetében az alábbi konstrukciókat kínáljuk:

  1. Haszonrészesedéses szerzői jogdíj
  2. Vállalkozási konstrukció
  3. Kiadói bérmunka


  Egyéb információ:

 • A SZAK Kiadó kéziratfogadási és kiadás-előkészítési eljárása

 • 1. Haszonrészesedéses szerzői jogdíj

  A SZAK Kiadó elsősorban a számítástechnikai tematikában általában a haszonrészesedéses honoráriumkonstrukciót ajánlja. Ez azt jelenti, hogy a szerző megfelelő szerződés (szerződésminta) alapján az eladott könyvmennyiség áfa nélküli nettó árbevételének meghatározott – többnyire 10 – %-át kapja jogdíjként, az árbevétel tényleges beérkezése után negyedéves vagy féléves elszámolási periódussal. A fogyasztói árat a piaci realitások figyelembe vételével a kiadó és a szerző egyetértésben határozzák meg. A kiadás költségei és kockázata a kiadót terhelik. A szerző annyiban vesz részt a kockázatvállalásban, hogy honoráriumának mértéke és befolyási üteme könyvének sikerességével függ össze. A kiadó ennek kapcsán kötelezi magát, hogy a könyvet mindaddig piacon tartja, amíg megfelelő forgalomra lehet számítani.

  2. Vállalkozási konstrukció

  Bizonytalan forgalmú vagy nyereséggel nem forgalmazható könyvek

  A kiadó a számítástechnikai tematikában szakmailag szükséges, piaci szempontból azonban bizonytalan vagy eleve veszteséges könyvek kiadására is vállalkozik, amennyiben biztosítható, hogy a kiadót nem éri veszteség. Ilyen konstrukció általában akkor alkalmazható, ha a könyv kiadását valaki – állam, szponzor, alapítvány vagy maga a szerző – finanszírozza. Ebben az esetben a kiadó vállalkozási szerződést köt a finanszírozóval, amelyben a felek rendelkeznek a befolyó árbevételek felosztásának arányairól, illetve a költségmegtérítés ütemezéséről. A szerzői jogdíj ebben az esetben a megállapodás tárgyát képező költségek között jelenik meg, és mértékét, illetve kifizetési ütemét a vállalkozási szerződésben kell szabályozni. Másik lehetőség, hogy a szerző a vállalkozási szerződést megkötő felek egyike, és az árbevétel megállapodás szerinti hányadát kapja.

  A kiadó nem számítástechnikai témájú könyvek kiadására is vállalkozik, amennyiben képes annak értékét, piaci lehetőségeit megítélni, továbbá rendelkezik az adott tematikájú könyv piaci realizálásához szükséges ismeretekkel és kapcsolatokkal. A nem számítástechnikai tematikában a kiadó minimális kockázatot vállal, ezért az ilyen könyveket kizárólag vállalkozási konstrukcióban menedzseli.

  3. Kiadói bérmunka

  A kiadó vállalja, hogy a szerző kockázatára és költségfedezete mellett elvégzi a könyv kiadásával és nyomdai kiviteleztetésével kapcsolatos műveleteket, és biztosítja a könyv kereskedelmi forgalomba jutását. A könyv forgalmazásából származó árbevétel a megbízóhoz folyik be, a kiadó munkájáért szerződésileg szabályozott díjazást kap.