event (n)

Elejére  Előző  Következő

 

event n. esemény

All day event n. Egész napos esemény

Annual Events view n. Évenkénti események nézet

application event information n. alkalmazásbeli eseményadatok

application event model n. alkalmazásszintű eseménymodell

application-side event n. alkalmazásoldali esemény

Appointment and Event Details phrase. Találkozó és esemény részletei

arbitrary event n. tetszőleges esemény

asynchronous events n. aszinkrón események

audit account logon events phrase. fiókbejelentkezés naplózása

audit account logon events policy phrase. fiókbejelentkezés naplózása

audit logon events phrase. bejelentkezés naplózása

build event n. fordítási esemény, programfordítási esemény

CheckForUpdateCompleted event n. CheckForUpdateCompleted esemény

Class_Initialize event n. Class_Initialize esemény

Click event1 n. Click esemény

click event2 n. kattintási esemény

click event handler n. kattintási esemény kezelője

COM+ Event System n. COM+ eseményrendszer

common event n. közös esemény

connection point event n. kapcsolódási ponthoz kötött esemény

control event n. vezérlőelem-esemény, vezérlési esemény

default event n. alapértelmezett esemény

deleting events phrase. események törlése

Error event n. Error esemény

event algebra n. eseményalgebra

event argument n. eseményargumentum, eseményparaméter

event builder n. eseményépítő

event causing blocking n. blokkolást kiváltó esemény

event data n. eseményadatok

event field n. eseménymező

event fires phrase. esemény bekövetkezik

event firing n. esemény bekövetkezése, bekövetkező esemény

event handler n. eseménykezelő

event handling n. eseménykezelés

event handling code n. eseménykezelő kód

event hookup n. eseménybekapcsolás, eseménybehurkolás

event information n. eseményinformáció

event item n. eseményelem

event keyword n. event kulcsszó

event listener n. eseményfigyelő

event log n. eseménynapló

event logging n. eseménynaplózás

event method n. eseménymetódus

event model n. eseménymodell

Event name n. Esemény neve

event notification system n. eseményértesítési rendszer

event registration n. eseménybejegyzés

event signal n. eseményjel

event sink n. eseménykezelő, eseménynyelő, üzenetnyelő(program)

event source n. eseményforrás

event string n. eseménysztring

event stub n. eseménycsonk

Events view n. Események nézet

event text n. eseményszöveg

event trigger n. eseménykiváltó

Event Viewer n. Eseménynapló, Eseménynapló konzol

event window n. eseményablak

event type n. eseménytípus

expose event phrase. eseményt publikál, eseményt elérhetővé tesz

fire event phrase. eseményt kivált

fire events phrase. kivált eseményeket, okoz eseményeket, eseményeket vált ki, eseményeket okoz, eseményeket küld

form events npl. űrlapesemények

GUI event n. GUI-esemény

IAS event n. IAS-esemény

incoming event n. bejövő esemény

Invited Event phrase. Meghívásos esemény

load event n. betöltési esemény

log event phrase. esemény naplózása

Log Event When A User Exceeds Their Quota Limit phrase. Kvóta túllépésének naplózása

Log Event When A User Exceeds Their Warning Level phrase. Figyelmeztetési szint túllépésének naplózása

menu event n. menüesemény

menu item event n. menüpont-esemény

Multi-day event n. Többnapos esemény

node event n. csomópontesemény

null event n. null esemény

post-build event | postbuild event n. fordítás utáni esemény

ProgressChanged event n. ProgressChanged esemény

project-wide event n. projektszintű esemény

public event n. nyilvános esemény

Recurring Event n. Ismétlődő esemény

recursive event n. rekurzív esemény, rekurzívan bejegyezhető esemény

responding to events phrase. válaszadás eseményekre, események kezelése

routed bubbling event n. továbbított esemény

selection event n. kiválasztási esemény

server event n. kiszolgálóoldali esemény

server-side event n. kiszolgálóoldali esemény

significant event n. jelentős esemény

Sound Events npl. Hangesemények

standard event n. szabványos esemény

startup event n. indítási esemény, rendszerindítási esemény

successful authentication event n. sikeres hitelesítési esemény

synchronous event n. szinkrón esemény

system event n. rendszeresemény

System Event Notification n. Rendszeresemény jelzése

tick event n. óraütés esemény

tracing application event n. alkalmazásbeli esemény nyomon követése

tree node event n. facsomópont-esemény

UpdateComplete event n. UpdateComplete esemény

validation event n. ellenőrzési esemény

Windows Forms event handler n. Windows Forms-eseménykezelő