error (n)

Elejére  Előző  Következő

 

error n. hiba

block error n. blokkhiba

bogus error n. színlelt hiba, hamis hibajelzés

build error n. fordítási hiba, programfordítási hiba

check for errors phrase. hibaellenőrzés

client error n. ügyfélhiba

code error n. kódhiba

command syntax error n. parancs szintaktikai hibája, parancs-szintaktikaihiba

common error type n. általános hibatípus

Compile error n. Fordítási hiba

compiler error n. fordítási hiba, fordítóprogram-hiba

compile-time error n. fordítási hiba, fordítási idejű hiba

component errors n. összetevőhibák

Connect error n. Csatlakozási hiba

critical error n. kritikus hiba, végzetes hiba

critical-error handler n. kritikushiba-kezelő

cryptic error n. rejtélyes hiba

custom error message n. egyedi hibaüzenet, saját hibaüzenet

custom error page n. egyedi hibalap

data error n. adathiba

default error page n. alapértelmezett hibalap

design error n. tervezési hiba

Download Error n. Letöltési hiba

Encoding error phrase. Kódolási hiba

error analysis n. hibaanalízis

error attribute n. hibaattribútum

error checking n. hibaellenőrzés

error checking mutex n. hibaellenőrző mutex

error code n. hibakód

error condition n. hibafeltétel

error control n. hibavizsgálat

error correcting code n. ECC hibajavító kód

error description n. hibaleírás

error detection and correction n. hibaérzékelés és -javítás

error detection coding n. hibaérzékelő kód

Error diffusion n. Hiba elmosása

Error event n. Error esemény

Error executing program phrase. A program végrehajtása közben hiba történt

error file n. hibaállomány, hibafájl

error-free statement n. hibamentes utasítás

error function n. hibafüggvény

error generator n. hibagenerátor

error handler function n. hibakezelő függvény

error handling n. hibakezelés

error icon n. hibaikon

error information n. hibainformáció

error level n. hibaszint, hibatípus

error list n. hibalista

error log n. hibanapló

error message n. hibaüzenet

error message alert n. hibaüzenet-ablak

error message box n. hibaüzenet-doboz

Error occurred while checking spelling phrase. Helyesírás-ellenőrzés közben hiba történt

Error occurred while using dictionary phrase. A szótár használata közben hiba lépett fel

error of severity n. ... súlyosságú hiba

error output n. hibakimenet

error page n. hibalap

error procedure n. hibaeljárás

error prone a. hibára hajlamos, gyakran hibázó

error property n. hibatulajdonság

error rate | error-prone n. hibagyakoriság

error ratio n. hibaszázalék

error recovery n. hiba utáni visszaállítás

error report n. hibajegyzék, hibajelentés

error source n. hibaforrás

error statement n. hibaüzenet

error trapping n. hibaelfogás, hibacsapdázás

exit error code n. kilépési hibakód

fatal error1 n. végzetes hiba

Fatal Error2 n. Súlyos hiba

fix error phrase. hiba kijavítása, kijavítja a hibát

fixing errors phrase. hibák javítása

formal error handler n. formális hibakezelő

frame error n. kerethiba

framing error n. keretezési hiba

grammatical error n. nyelvhelyességi hiba, nyelvi hiba

handle error phrase. hibát kezel

hard error n. géphiba, súlyos hiba

hardware error n. hardverhiba, fizikai hiba

Import Error phrase. Importálási hiba

inherent error n. rejtett hiba

intermittent error n. időszaki hiba

Internal application error n. Belső alkalmazáshiba

Local error n. Helyi hiba

Localizable error messages npl. Honosítható hibaüzenetek

logic error n. logikai hiba

machine error n. gépi hiba

margin of error n. hibahatár

math error n. számítási hiba

meaningful error information n. értelmes hibainformáció

media error n. adathordozó-hiba

memory error n. tárhiba, memóriahiba

No error phrase. Nincs hiba

No error occurred phrase. Nem történt hiba

Operations error phrase. Műveleti hiba

output error information n. kimeneti hibainformáció

overflow error n. túlcsordulási hiba

packet error n. csomaghiba

Page Errors npl. Laphibák

parity error n. paritáshiba

physical error n. fizikai hiba

propagated error n. továbbadott hiba

Protocol error n. Protokollhiba

read error n. olvasási hiba

recoverable error n. helyrehozható hiba

relay error n. kapcsolati hiba

reporting errors phrase. hibák jelentése

rounding error n. kerekítési hiba

run-time error n. futás alatti hiba, futási hiba, futásidejű hiba, futás közbeni hiba

run-time security error n. futásidejű adatvédelmi hiba

Script Error n. Parancsfájl hiba

Seek error phrase. Pozicionálási hiba

semantic error n. szemantikai hiba

Sending Error n. Küldési hiba

serious error n. komoly hiba, súlyos hiba

server error n. kiszolgálóhiba

severe error n. súlyos hiba

Signal Quality Error n. SQE jel minőségének hibája

soft error n. szoftveres hiba

spelling error n. helyesírási hiba

standard error n. standard hiba

standard error page n. szabványos hibalap

syntax error n. szintaktikai hiba

syntax error assistance n. segítség szintaktikai hiba esetén

system error n. rendszerhiba

Terminated in error phrase. Hiba miatt leállt

timing error n. időzítési hiba

trace error information phrase. hibainformáció nyomon követése, hibainformáció felderítése

Translation Error n. Fordítási hiba

type mismatch error n. típuskeveredési hiba

type of error n. hibatípus

typing error n. gépelési hiba, elgépelés

unexpected error occurred phrase. váratlan hiba történt

unhandled error n. nem kezelt hiba

Unknown error n. Ismeretlen hiba

unknown error has occurred phrase. ismeretlen hiba történt.

unrecoverable error n. helyrehozhatatlan hiba, működésképtelenséget eredményező hiba

user error n. felhasználói hiba

validation error n. ellenőrzési hiba

write error n. íráshiba, írási hiba