environment (n)

Elejére  Előző  Következő

 

environment n. környezet

application development environment n. alkalmazásfejlesztési környezet

application environment n. alkalmazáskörnyezet

ASPX page environment | .ASPX page environment n. ASPX-lapokat kezelő környezet, .ASPX-lapokat kezelő környezet

business environment n. üzleti környezet

CLR environment n. CLR-környezet, CLR-futtató környezet

collaboration environment | collaborative environment n. közösmunka-környezet

command prompt environment n. parancssori környezet

cooperative environment n. együttműködési környezet

cross-platform environment n. többplatformos környezet

debugging environment n. hibakereső környezet, hibakeresési környezet

design environment n. tervezői környezet, tervezési környezet

desktop environment n. asztali környezet

development environment n. fejlesztői környezet, fejlesztési környezet

Distributed Computing Environment n. DCE elosztott számítási környezet

editing environment n. szerkesztési környezet

environment setting n. környezeti beállítás

environment subsystem n. futtató alrendszer, környezeti alrendszer

environment variable n. környezeti változó

execution environment n. végrehajtási környezet , programfuttatási környezet

extensible command-line environment n. kiterjeszthető parancssori környezet

firmware environment values npl. beégetett programok környezeti értékei

flexible environment n. rugalmas környezet

heterogeneous environment n. heterogén környezet

home environment n. otthoni környezet

homogeneous environment n. homogén környezet

HTML environment n. HTML-környezet

IDE environment n. integrált fejlesztői környezet, fejlesztői környezet

inspect startup environment phrase. indítási környezet vizsgálata

integrated development environment n. IDE integrált fejlesztési környezet, IDE

interactive environment n. interaktív környezet

Internet programming environment n. internetes programozási környezet

Java environment n. Java-környezet

machine-independent environment n. gépfüggetlen környezet

Macintosh Application Environment n. Macintosh alkalmazásfuttató interfész

mainframe environment n. nagyszámítógépes környezet

Microsoft development environment n. Microsoft-fejlesztőkörnyezet

multilingual environment n. többnyelvű környezet

multiprocessor environment n. többprocesszoros környezet

multiserver environment n. többkiszolgálós környezet

multiuser environment | multi-user environment n. többfelhasználós környezet

multi-user simulation environment n. MUSE többrésztvevős szimulációs környezet

natural language environment n. természetes nyelvű környezet

negative risk environment n. negatív kockázatkezelés

network environment n. hálózati környezet

pipes environment n. csatornás környezet

portal environment n. portálkörnyezet

PowerShell environment n. PowerShell környezet

production environment n. termelési környezet, éles környezet

programming and debugging environment n. programozási és hibakeresési környezet

programming environment n. programozási környezet

queue environment n. várólistás környezet

risk-tolerant environment n. kockázattűrő környezet

robust working environment n. robusztus munkakörnyezet

runtime environment1 | run-time environment n. futtatókörnyezet, végrehajtási környezet, futási környezet

run-time environment2 n. futtatókörnyezet, programfuttató környezet, futási környezet

sandbox environment n. tesztkörnyezet

scalable environment n. méretezhető környezet

security environment n. adatvédelmi környezet

shell environment n. parancssori környezet

small business environment n. kisvállalati környezet

small office environment n. kisirodai környezet

software environment n. szoftverkörnyezet

startup environment n. indítási környezet

system environment n. rendszerkörnyezet

transactional environment n. tranzakciós környezet

translation environment n. fordítási környezet

translation environment tool n. TEnT fordítási környezte

user environment n. felhasználói környezet, felhasználói munkakörnyezet

Virtual Machine Environment n. virtuálisgép-környezet

Visual Basic development environment n. Visual Basic fejlesztői környezet

Visual Studio development environment n. Visual Studio fejlesztői környezet

Web Forms environment n. Web Forms-környezet

windowing environment n. ablakos környezet

Windows-only environment n. csak Windowst futtató környezet, csak Windowst használó környezet

wireless environment n. vezeték nélküli környezet

working environment n. munkakörnyezet

worldwide environment n. globális környezet

zoomable environment n. nagyítható-kicsinyíthetó környezet