entity [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

entity1 n. entitás, egyed

binary entity n. bináris entitás

business entity class n. üzletientitás-osztály

character entity n. karakterentitás

code entity n. kódegység

data entity n. adategyed, adatentitás

default entity n. alapentitás

display entity n. képelem

document entity n. dokumentum entitás

entity declaration n. egyeddeklaráció, entitásdeklaráció

entity definition n. entitásdefiníció

entity end n. entitás vége

ENTITY keyword n. ENTITY kulcsszó

entity manager n. entitáskezelő

entity reference n. egyedhivatkozás, entitáshivatkozás, entitáshivatkozási táblázat(SGML, HTML)

entity-relationship diagram n. ERD egyed-kapcsolat diagram, egyed-relációs diagram, ERD

entity set n. entitáskészlet

entity text n. entitás szöveg

entity type n. entitástípus

entity value n. entitásérték

external entity n. külső egyed, külső entitás

external parameter entity n. külső paraméterentitás

external parsed entity n. külső értelmezett entitás

external text entity n. külső szöveg entitás

general entity name n. általános entitás név

internal entity n. belső egyed, belső entitás

internal text entity n. belső szövegentitás

logical entity n. logikai entitás, logikai egység

named data entity n. azonosítható entitás, megnevezett adatelem

named entity n. NE névelem, név, zárt tokenosztály

parameter entity1 a. paraméterentitás

Parameter entity2 n. Paraméteregyed

parameter entity declaration a. paraméterentitás-deklaráció

parameter entity definition a. paraméterentitás-definíció

parameter entity reference a. paraméterentitás-hivatkozás, paraméteregyed-hivatkozás

Parsed entity1 n. Értelmezett egyed

parsed entity2 n. értelmezett entitás

port access entity n. porthozzáférési egység, porthozzáférési entitás

Predefined entity n. Beépített egyed

RADIUS entity n. RADIUS-egység, RADIUS-entitás

text entity n. szövegentitás

Unparsed entity n. Nem értelmezett egyed