Előszó

Elejére  Előző  Következő

A hatékony fordításnak feltétele a megfelelő terminológiai előkészítés, különösen akkor, ha a fordítást többen végzik. Az utóbbi esetben a fordítás megkezdése előtt minden fordítónak kapnia kell egy szószedetet, amelynek használata kötelező: az egyes kifejezések kizárólag az ott megadott módon fordíthatók. Az előre kiosztott szószedet ugyanakkor sohasem teljes, ezért a fordítás közben mindenképpen keletkezik új terminológia. Ezért a lefordított szakkönyv terminológiája a fordítást előkészítő terminológus és a fordítók közös munkája.

Ez a szótár a SZAK Kiadó könyvfordításai során létrehozott terminológiai szószedeteket tartalmazza – összesítve, alaposan szerkesztett formában. 66 kötet anyagát foglalja magában. Ezek nemcsak angolból fordított művek: a Kiadó bátorította a szerzőket, hogy eredeti műveik terminológiáját is tudatosan alakítsák ki, így több könyv végén magyarázó és angol–magyar szószedet is található.

Az említett kötetek szövegei együtt alkotják a SZAK Kiadó kétnyelvű, párhuzamos korpuszát (röviden: a SZAK-korpuszt), amelyben a kötetek eredeti és magyar nyelvű szövege is megtalálható. Az angol nyelvű részkorpusz körülbelül 4 millió, a magyar rész 5 millió szövegszót tartalmaz (az eltérést az eredeti magyar nyelvű művek okozzák). A korpuszt a Kiadó – a részben általa alapított Kilgray Kft.-n keresztül – fordítástechnológiai kutatás-fejlesztési projektekben használja.

Szótárunk teljesen korpuszalapú: egyfajta betekintést nyújt a SZAK Kiadó fordítási és szerkesztési gyakorlatába. Emellett pedig rendkívül hasznos fordítók számára, mert korszerű szövegekben előforduló, tényleges fordítási problémát jelentő kifejezésekre tartalmaz fordítói megoldásokat. A szótár ugyanakkor nincs kiegyensúlyozva: csak olyan szavakat, kifejezéseket tartalmaz, amelyek előfordulnak a SZAK Kiadó által kiadott könyvekben. Nem gyűjtöttünk hozzá járulékos anyagot, ezért ha valaki olyan szakirodalmat olvas, amelynek témájával ez a kiadó eddig nem foglalkozott, feltehetően beleütközik majd olyan szavakba és kifejezésekbe, amelyeket nem talál meg a szótárban.

A szótárban nem teszünk különbséget a brit és az amerikai angol között: az egyes szavak és kifejezések azzal az írásmóddal szerepelnek, amellyel az eredeti szövegben is előfordultak – ez azonban az esetek többségében az amerikai írásmódot tükrözi.

Szótárunkban számos olyan szócikk is van, amelyek eredetileg különböző programokban voltak üzenetek vagy parancsok. Ezek fordítását – ha rendelkezésre állt – a kérdéses program honosított (magyar) változatából vettük. Az ilyen szócikkeket külön szimbólummal meg is jelöltük (lásd a szócikkek szerkezetét a belső borítón). A magyar kifejezések e szócikkekben az eredeti (programbeli) helyesírásukkal szerepelnek, azt nem javítottuk.

A szótár új kiadása 26 292 szócikket tartalmaz, amelyeket 8 624 szóbokorba rendez-tünk. Egyes szócikkeket a bokrosítás során több szóbokorba is besoroltunk, így a szótár fizikailag több mint 47 ezer szócikket tartalmaz, ezek fele azonban ismétlődik.

A többszörös bokrosítás jelentősen megkönnyíti a szótár használatát, mert egy kifejezést gyakorlatilag bármelyik szava alapján megtalálunk.

A szócikkek szerkezetét a könyv belső borítóján található ábra mutatja.
 

A szótár készítéséről

A szótár teljes egészében számítógépes eszközökkel készült. A korpuszt képező művek sorában számos kötet terminológiai előkészítéséhez már az automatikus terminológiakivonatolás eszközeit is felhasználtuk. Emellett a szószedetek kialakításában a memoQ fordítási környezet terminológiai szolgáltatása is segített: a hálózatban együttműködő fordítók közös terminológiai adatbázisba vették fel az új kifejezéseket, az adatbázis egységesítését pedig folyamatosan végezte az egyes kötetek lektora.

A szótár tartalmának szerkesztése adatbázis- és táblázatkezelő eszközökkel történt. A táblázatos ábrázolásból az anyagot az XML-formátumba alakítottuk. Ez az XML- formátum az alapja az interneten elérhető változatnak (http://szak.hu/szotar), illetve közvetlenül ebből készült a nyomtatott változat is, az XSLT-technológia felhasználá-sával.  Így a szótár – az anyaggyűjtési fázistól a nyomtatott kimenet előállításáig – nem egészen hat hét alatt készült el. Ebbe a hat hétbe természetesen nem értjük bele a különböző könyvek terminológiai szószedetének előállítását, hiszen ez folyamatosan zajlott az előző kiadás megjelenése óta.
 

Az online változatról

A szótár online változata a SZAK Kiadó webhelyéről érhető el: http://szak.hu/szotar. A szótárt itt interaktív formában, a teljes szövegű keresés eszközeivel használhatjuk. Az online változatot 2011 májusától csak a könyv vásárlói használhatják: a bejelentkezéshez egy e-mail-címre és a könyvben hátul található sorozatszámra lesz szükségük.
 

Köszönetnyilvánítás

Helyszűke miatt itt nem tudjuk felsorolni mindazokat a könyveket, amelyek terminológiai anyaga szerepel a szótárban, de ha az Olvasó felkeresi a Kiadó weboldalát (http://www.szak.hu), akkor megtekintheti a teljes könyvlistát, amelyet – talán egy-két cím kihagyásával – egészében ide másolhattunk volna.

Azonban mindenképp álljon itt azok neve, akik szerzőként, fordítóként, terminológusként, lektorként vagy szerkesztőként részt vettek a SZAK Kiadó szótára alapját képező könyvek létrehozásában, így sok tekintetben a szótár szerzőinek tekinthetők:

Albert István, Baksáné Varga Erika, Balaskó Attila, Balássy György, Balogh Péter, Bánki Máté, Bányász Gábor, Bátyai Krisztián, Benedek Zoltán, Berényi Zsolt, Bezzegh Petra, Böröczky Szabolcs, Charaf Hassan, Csapó Ádám, Csernus Edina, Cserny László, Dávid Ákos, Dávid Zoltán, Deák Csaba, Dévai István, Domoszlai László, Dzurdzik Ádám, Egenhoffer Norbert, Ekler Péter, Endrédi Gabriella, Erdélyi Tibor, Erdész Jenő, Erdős Anikó, Erős Szilvia, Forstner Bertalan, Fóti Marcell, Füstös János, Füzessy Tamás, Gabányi Endre, Gábriel Zoltán, Gajda András, Gál Balázs, Gál Péter, Gál Tamás, Gál Tibor, Gincsai Gábor, Grezner Ferenc, Gyimesi Csaba, Györke István, Herczeghné Erős Melinda, Hevesi Nelli, Horváth Ádám, Horváth Brigitta, Hursán Dániel, Igliczki István, Imre Gábor, Iváncsy Renáta, Iváncsy Tamás, Jarecsni László, Juhász Gergely, Kalina András, Kallósné Molnár Krisztina, Kálmán László, Kárpáti Krisztián, Kelényi Imre, Kereskényi Róbert, Kincse Szabolcs, Kis Ádám, Kis Balázs, Kis Katalin, Kis-Menyhárt Andrea, Kisné Kalina Valéria, Kiss András, Kiss Gábor, Kopilovics Iván, Korb Zsuzsa, Kordás Imre, Kordásné Kenesei Andrea, Kővári Bence, Kroutil Gyula, Kuntner Bálint, Kuntner Gábor, Kupecz Márton, Laczkó Krisztina, Ládi László, Lángné Erdős Katalin, Lengyel István, Levendovszky Tihamér, Losonczy Gergely, Lovassy Zsolt, Lucza Mónika, Lucza Tamás, Mártonfi Attila, Megyeri Levente, Michnay Andrea, Mogyorósi István, Mogyorósi Istvánné, Mohácsi-Gorove Anna, Molnár Balázs, Nacsa Sándor, Nagy Gábor, Nagy Zsanett, Nemeslaki Ágnes, Neuhauser Márk, Nyisztor Károly, Ország Tamás, Pásztor Endre, Péteri Szilárd, Prószéky Gábor, Rajacsics Tamás, Rák Balázs, Reményi Zsolt, Révi Erik, Sarkadi Csaba, Sárosi Ádám, Schönhofen Péter, Seres Péter, Sima Dezső, Simon Ferenc, Smulovics Péter, Soczó Zsolt, Solti Gábor, Soós István, Srej Balázs, Sütő János, Szabó Levente, Szabó Roland, Szalay Márton, Szederkényi Gábor, Szerényi László, Szőr Péter, Tiber Melinda, Tihanyi László, Tóth Ildikó, Tóth Zoltán, Tóthfalussy Balázs, Trepák Mónika, Vadócz László, Vámossy Zoltán, Varga Ágnes, Varga Péter, Vigh Krisztina, Vlaskovits Dóra.

Külön köszönet illeti Lengyel Istvánt, Pohl Gábort, Prószéky Gábort és Ugray Gábort, akikkel az automatikus terminológiakivonatolás kutatásában dolgoztunk és dolgozunk együtt. Köszönet illeti továbbá a memoQ fordítási környezet fejlesztését végző csapatot (amelyet Benedek Zoltán és Juhász Sándor vezet): könyveink fordítását 2005 szeptembere óta kizárólag ebben a rendszerben végezzük.
 

Bicske, 2011. március 30.

 
Kis Balázs