element (n)

Elejére  Előző  Következő

 

element n. elem

active hybrid element n. aktív hibrid elem

Anchor element n. Kapcsolódási pont, A elem

array element n. tömbelem

authorization element n. authorization elem

block element n. blokk elem

child element n. gyermekelem, leszármazott elem, alárendelt elem

circuit element n. áramköri elem

circuit element level n. áramköri elemek szintje

container element n. konténer elem

data element n. adatelem

document element n. dokumentum elem

element content n. elemtartalom

element declaration n. elemdeklarácó

element hierarchy n. elemhierarchia

element instance n. elem-előfordulás

Element Structure Information Set n. ESIS elemstruktúra-információkészlet

element tag n. elemcímke

element type n. elemtípus

element type declaration n. elemtípus-deklaráció

empty element n. üres elem

graphical element n. grafikai elem

HTML element n. HTML-elem

HyTime element n. HyTime elem

Identity element n. Identity elem

individual element n. önálló elem

information element n. információelem, adatelem

initial element n. kezdeti elem

inline element | in-line element n. soros elem

integer computing element n. egész típusú műveleti elem

interface element n. felhasználói felület eleme

linking element n. kapcsoló elem

Location element n. Location elem

nested element n. beágyazható elem

nth element n. n-edik elem

parent element n. szülőelem

passive hybrid element n. passzív hibrid elem

picture element n. képelem

port element n. port elem

private element n. privát elem

processing element n. feldolgozóelem, műveleti egység

pseudo-element n. pszeudoelem

random element n. véletlen elem

range of elements n. elemek tartománya

remote operation service element n. ROSE távoli működést szolgáltató elem

resource element n. erőforráselem

root element n. gyökérelem

screen element n. képernyőelem

script element n. parancssorozat-elem

scripting element n. parancsnyelvi programelem

sequential logic element n. szekvenciális logikai elem

span element n. span elem

static HTML element n. statikus HTML-elem

structural element n. szerkezeti elem

subelement n. alelem

text element n. szövegelem

three-element a. háromelemű

top-level element n. legfelső szintű elem

topmost element n. legfelső elem

UI element n. user interface element felhasználói felület eleme

user interface elements npl. a felhasználói felület elemei

visual element n. látványelem

XML element n. XML-elem