domain [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

domain1 n. tartomány

account database domain n. felhasználótartomány

Active Directory Domains and Trusts n. Active Directory Tartományok és bizalmi kapcsolatok

add workstations to domain phrase. munkaállomás felvétele a tartományba

application domain n. alkalmazástartomány

child domain n. alárendelt tartomány, gyermektartomány

Connect to Domain phrase. Kapcsolódás tartományhoz

Create a domain Dfs root phrase. Tartományi DFS-gyökér létrehozása

create a new domain tree phrase. új tartományfa létrehozása

DNS Domain Name n. DNS-tartománynév

domain account database n. tartományi biztonsági adatbázis, tartományi fiókadatbázis

domain administrator | domain admin n. tartományi rendszergazda

Domain Admins prop. Tartománygazdák

domain authentication n. tartományhitelesítés, tartománybeli hitelesítés

domain-based DFS n. tartományi DFS, hibatűrő DFS

domain component n. tartomány összetevő

domain computer n. tartománybeli számítógép, tartománytag számítógép

Domain Computers prop. Tartományi számítógépek

domain constraint n. tartománymegszorítás, tartományi megszorítás

domain context n. DC tartományi környezet

Domain controller for a new domain phrase. Új tartomány tartományvezérlője

domain data n. tartományadatok

domain Dfs root n. Tartományi DFS-gyökér

Domain Guests prop. Tartományi vendégek

domain-level isolation n. tartományszintű elszigetelés

domain local group n. tartományi helyi csoport

Domain local scope n. Tartományi helyi hatáskör

domain logon n. tartományi bejelentkezés

domain logon name n. tartományi bejelentkezési név

domain member n. tartománytag

domain name n. DNS-név, tartománynév

domain name address n. tartománynév-cím

domain name server n. DNS tartománynév-kiszolgáló, DNS-kiszolgáló

domain name service | Domain Name Service n. DNS tartománynév-szolgáltatás

domain name space n. tartománynévtér

domain name system | Domain Name System n. DNS tartománynév-rendszer

Domain Naming Master prop. tartomány-nyilvántartó főkiszolgáló

domain object n. tartományobjektum

domain operation mode n. tartomány működési módja

domain partition n. tartományi partíció

domain permissions n. tartományengedélyek

domain relationship n. tartománykapcsolat

Domain Scripts Policy prop. Tartományi parancsfájlházirend, Tartományi biztonsági házirend

domain-specific n. tartományfüggő

domain structure n. tartományszerkezet, tartománystruktúra, tartományokból álló struktúra

domain table n. tartománytábla

domain tree n. tartományfa

domain user n. tartományi felhasználó, tartományfelhasználó

Domain Users npl. Tartományfelhasználók

forest root domain n. erdő gyökértartománya

fully qualified domain name n. FQDN teljes tartománynév, teljes DNS-név, FQDN, teljesen minősített tartománynév

internal domain suffix n. belső tartományutótag

logon domain n. bejelentkezési tartomány

Log on to Windows NT domain phrase. Belépés a Windows NT-tartományba

magnetic domain n. mágneses tartomány

major geographic domain n. legmagasabb szintű tartománynév

master domain n. főtartomány

native-mode active directory domain n. natív üzemmódú Active Directory-tartomány

native-mode domain n. natív üzemmódú tartomány

NetBIOS Domain Name n. NetBIOS-tartománynév

New Domain n. Új tartomány

parent domain n. szülőtartomány

resource domain n. erőforrás-tartomány

root domain n. gyökértartomány

second-level domain n. második szintű tartomány

Second Level Domain Name n. másodlagos tartománynév

time domain n. időtartomány

Time Domain Reflectometry n. TDR TDR, időtartománybeli reflektometria

top level domain1 n. legmagasabb szintű tartomány

top-level domain2 n. felső szintű tartomány

Top-level domain3 n. Felsőszintű tartomány

trusted domain n. felhasználótartomány

trusting domain n. meghatalmazó tartomány

Trusting domains npl. Meghatalmazó tartományok

untrusted domain n. meg nem hatalmazott tartomány

virtual domain n. virtuális tartománynév

Windows NT Domain n. Windows NT-tartomány