document [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

document1 n. dokumentum

active document n. aktív dokumentum

attached document n. csatolt dokumentum, mellékelt dokumentum

Automatic Caching for Documents phrase. dokumentumok automatikus gyorsítótárba helyezése

Blank Document n. Üres dokumentum

Cancel All Documents phrase. Nyomtatandó dokumentumok listájának törlése

compound document n. összetett dokumentum, vegyes dokumentum

current document n. aktív dokumentum, aktuális dokumentum

default document n. alapértelmezés szerinti dokumentum

designed document n. kiadásra tervezett anyag

destination document n. céldokumentum

document block n. dokumentumblokk

document-browser form n. dokumentumböngésző űrlap

document-centric a. dokumentumorientált

document definition language n. DDL dokumentumleíró nyelv

document element n. dokumentum elem

document entity n. dokumentum entitás

document extract n. dokumentumkivonat

Document fields npl. Dokumentummezők

document file1 n. dokumentumállomány, dokumentumfájl

Document file2 n. Dokumentumfájl

document image processing n. dokumentumkép-feldolgozás

document instance n. dokumentum példány

document layout n. dokumentumelrendezés

document management n. dokumentumkezelés

document management system n. DMS dokumentumkezelő rendszer

Document Map n. Dokumentumtérkép

document name n. dokumentum neve

document node n. dokumentum-csomópont

Document Object Model n. DOM dokumentum-objektummodell, DOM(XML-ben)

Document Outline1 prop. Dokumentumvázlat

document outline2 n. dokumentumvázlat, dokumentum vázlata

document outline window n. dokumentumvázlat-ablak

document processing n. dokumentumfeldolgozás

Document properties n. Adatlap

document property n. dokumentumtulajdonság

Document Property Storage n. Dokumentumtulajdonság-tár

document reader n. dokumentumolvasó

document retrieval n. dokumentum-visszanyerés, bizonylat-visszakeresés, dokumentum-visszakeresés

document source n. dokumentumforrás

document structure n. dokumentumszerkezet

Document Style Semantics and Specification Language n. DSSS dokumentumstílus-, szemantikai és specifikációs nyelv

Document Style Semantics and Specification Language Online n. DSSSO dokumentumstílus-, szemantikai és specifikációs nyelv [online]

Document Subject n. Dokumentum tárgya

document tag n. dokumentumcímke, Document címke

document template n. dokumentumsablon

Document Timeline n. Dokumentum-idősor

Document view button n. Nézetikon

document window n. dokumentumablak

document workflow n. dokumentumfolyamat

document workspace n. dokumentum-munkaterület

existing document1 n. meglevő dokumentum, létező dokumentum

Existing document2 n. Létező dokumentum

Failed to open document phrase. A dokumentumot nem sikerült megnyitni

Failed to save document phrase. A dokumentum mentése sikertelen

fixed document n. rögzített dokumentum

fixed-format document n. rögzített formátumú dokumentum

hide spelling errors in all documents phrase. helyesírási hibák elrejtése minden dokumentumban

HTML document n. HTML-dokumentum

HTML Document Object Model n. HTML DOM HTML DOM, HTML dokumentum-objektummodell

Hypermedia/Time-based Document Representation Language n. HyTime hipermédia/időalapú dokumentumábrázoló nyelv

hypertext document n. hiperszöveg-dokumentum

include with document phrase. dokumentummal együtt

main document n. törzsdokumentum

master document n. fődokumentum

MIME Encapsulation of Aggregate HTML Documents n. MHTML MHTML, teljes HTML-dokumentumok MIME-beágyazása

multiple document interface | multiple-document interface n. MDI többdokumentumos felhasználói felület, MDI

New Blank Document n. új üres dokumentum

New Document Task n. Új dokumentum munkaablak

New Document task pane n. Új dokumentum munkaablak

New Office Document phrase. Új Office dokumentum

Office document n. Office dokumentum

Office Document Architecture n. irodai dokumentumarchitektúra

Open Document Architecture n. ODA nyílt dokumentumarchitektúra

opening existing documents phrase. meglevő dokumentum megnyitása

Portable Document Format n. PDF PDF, hordozható dokumentumformátum

protect document n. dokumentumvédelem

reference document n. alapdokumentum

self-documenting a. öndokumentáló

self-documenting code n. öndokumentáló kód

SGML document n. SGML-dokumentum

show documents in hidden directories phrase. rejtett mappák tartalmának mutatása

source document n. forrásdokumentum

Standalone Document Declaration n. különálló dokumentumdeklaráció

standards document n. szabványleírás

structured document n. strukturált dokumentum

technical document n. műszaki dokumentum

templated document n. sablonokkal készített anyag

text document n. szöveges dokumentum

Unified document storage n. Egységes dokumentumtárolás

Web document n. webdokumentum, weben elérhető HTML-dokumentum

Word document window n. Dokumentumablak

WSDL document n. WSDL-dokumentum

XAML document n. XAML-dokumentum

XHTML document n. XHTML-dokumentum

XML document n. XML-dokumentum, XML-ben ábrázolt dokumentum

XPS document n. XPS-dokumentum