diode (n)

Elejére  Előző  Következő

 

diode n. dióda

diode-transistor logic n. dióda-tranzisztor logika

hot carrier diode n. Schottky-dióda