digit (n)

Elejére  Előző  Következő

 

digit n. számjegy

binary digit n. bit, bináris számjegy, kettes számrendszerbeli számjegy

check digit n. ellenőrző számjegy, ellenőrző jegy

decimal digit n. decimális számjegy, tízes számrendszerbeli számjegy

digit-by-digit operation n. számjegyenkénti művelet

fixed number of digits n. rögzített számjegyszám

flow control digit n. folyamvezérlő számjegy

hexadecimal digit n. tizenhatos számrendszerbeli számjegy, hexadecimális számjegy

least significant digit n. legkevésbé értékes számjegy, legkisebb helyértékű számjegy

most significant digit n. legfelső számjegy, legmagasabb helyértékű számjegy

multi-bit digit n. több-bites szám

one-digit-range n. egyjegyű tartomány

self-checking digit n. önellenőrző számjegy

significant digit n. értékes számjegy