device (n)

Elejére  Előző  Következő

 

device n. eszköz, készülék, hardvereszköz, berendezés

Add a new device phrase. Új eszköz hozzáadása

Add/Troubleshoot A Device phrase. Eszköz hozzáadása/hibaelhárítása

asynchronous device n. aszinkrón eszköz

backup device n. biztonsági mentőeszköz, mentőeszköz

binary device n. bináris eszköz

block device n. blokkalapú eszköz

block-oriented device n. blokkorientált eszköz

character device n. karakteres eszköz

choose a hardware device phrase. hardveregység kiválasztása

Client devices n. Ügyféleszközök

Conflicting device list n. Ütköző eszközök listája

copy to CD or device phrase. írás CD-re vagy más eszközre

device address n. eszközcím

device-aware n. eszközfüggő, berendezésfüggő, készülékfüggő

device control block n. eszközvezérlő blokk

device controller n. eszközvezérlő

device dependence n. eszközfüggőség

device driver1 n. eszközillesztő program, illesztőprogram

device driver 2 n. illesztőprogram, eszközillesztő program

device independence n. eszközfüggetlenség

device independent n. eszközfüggetlen

device-independent bitmap n. DIB DIB, eszközfüggetlen bittérkép

device management n. eszközkezelés

Device Manager prop. Eszközkezelő

device name n. eszköznév

device object n. eszközobjektum

Device Options npl. Eszközbeállítások

device resolution n. eszköz felbontása

device settings npl. eszközbeállítások

device status n. eszközállapot

device table n. eszköztábla

device type1 n. eszköz típusa

Device Type2 n. Eszköztípus

device usage1 n. eszközhasználat

Device usage2 n. Eszköz használata

direct access storage device n. közvetlen elérésű tárolóegység

display device n. megjelenítő

feed device n. adagoló berendezés

graphical device n. grafikus eszköz

graphical device interface n. GDI GDI, grafikuseszköz-illesztő, grafikuseszköz-felület

handheld device n. mobil eszköz, kézi eszköz

hardware device n. hardvereszköz, fizikai eszköz

head-cleaning device n. fejtisztító

IDE devices n. IDE-eszközök

input device n. beviteli eszköz

input/output device n. beviteli-kiviteli eszköz

installable device driver n. telepíthető eszközmeghajtó

Internet access device n. internetcsatoló

I/O device n. I/O-eszköz

legacy device n. hagyományos eszköz

Local device n. Helyi eszköz

local device name n. helyi eszköznév

logical device n. logikai eszköz

logical device name n. logikai eszköznév

logical device number n. logikai egységszám

mass storage device n. háttértáreszköz, tömegtáreszköz

master device n. elsődleges egység

network device n. hálózati eszköz, hálózati berendezés

network device driver n. hálózati eszközmeghajtó

networking device n. hálózati eszköz, hálózati berendezés

non-PC Internet device n. nem PC-alapú internetes készülék

non-provisionable device n. nem kiszolgálható eszköz

Other devices npl. Egyéb eszközök

output device n. kimeneti eszköz, kiviteli eszköz

pass-through device n. áteresztő berendezés, áteresztő eszköz

peripheral bridge device n. perifériahíd-berendezés

peripheral device n. perifériaeszköz, periféria, külső eszköz

peripheral devices n. perifériák

photoelectric device n. fotoelektromos készülék

physical device n. fizikai eszköz

Plug and Play device n. önkonfiguráló eszköz

portable device n. hordozható eszköz

print device n. nyomtatóeszköz, nyomtatóberendezés

print device mode n. nyomtatóeszköz üzemmódja

print monitor for a print device n. egy nyomtatóeszköz nyomtatásfigyelője

programmable logic device n. programozható logikai eszköz

raster device n. raszteres eszköz

remote device n. távoli eszköz

remote device wipe n. távoli eszköz kiürítése

removable storage device n. cserélhető tároló, cserélhetőtároló-eszköz, cserélhető háttértár

SCSI device n. SCSI-eszköz

slave device n. alárendelt készülék

smart device n. intelligens készülék

Smart Device CAB project n. kabinetprojekt intelligens készülék számára, CAB-projekt intelligens készülék számára

solid-state device n. félvezetős eszköz

storage device n. tárolóeszköz

switch device n. kapcsolóberendezés

telephony device n. telefonberendezés

terminal device n. terminális eszköz

time series service n. idősor-szolgáltatás

Unsigned device driver n. aláíratlan eszköz-illesztőprogram

Unsigned device driver restore points n. Aláíratlan eszközillesztő programok esetén létrehozott visszaállítási pontok

unsupported device n. nem támogatott eszköz

Update Device Driver phrase. Eszközillesztő frissítése

Update Device driver wizard phrase. Illesztőprogram frissítése varázsló

Upgrade Device Driver phrase. Eszközillesztő frissítése

USB-connected flash RAM device n. USB-hez csatlakozó felülírható RAM-eszköz

USB device n. USB-eszköz

video capture device n. videodigitalizáló

video device interface n. videoeszköz-illesztő

virtual device n. virtuális eszköz

virtual device driver n. virtuális eszközvezérlő

virtual printer device driver n. virtuálisnyomtató-illesztőprogram

virtual timer device driver n. virtuálisóra-illesztőprogram

wireless device n. vezeték nélküli eszköz