design [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

design1 n. tervezés, formatervezés

algorithm design n. algoritmustervezés

Application Design n. Alkalmazástervezés

Apply a design section phrase. Látványterv alkalmazása szakasz

architectural design n. architektúraterv

bottom-up design n. alulról felfelé tervezés

By Design Sets phrase. Látványelemkészletenként

code-based design n. kódalapú architektúra, kódalapú modell

computer-aided design n. CAD számítógépes tervezés, CAD

computer aided design and drafting n. CADD CADD, számítógéppel segített tervezés és vázlatkészítés

database design n. adatbázis-tervezés

database design tool n. adatbázis-tervező eszköz

design approach n. tervezési megközelítés

design criteria n. tervezési feltételek

design cycle n. tervezési ciklus

design decision n. tervezési döntés

designed document n. kiadásra tervezett anyag

design effort n. tervezési munka

design environment n. tervezői környezet

design error n. tervezési hiba

design experience n. tervezési tapasztalat

design flaw n. konstrukciós hiba

design goal n. tervezési cél

design grid n. tervezőrács

design issue n. tervezési kérdés

design limitation n. tervezési korlát

design mode n. tervezési üzemmód

design practice n. tervezési gyakorlat

design principle n. tervezési elv

design problem n. tervezési probléma

design process n. tervezési folyamat

design scheme n. tervezési séma

design space n. tervezési tér

design space tree n. tervezési fa

design strategy n. tervezési stratégia

design template n. tervezősablon

design theme n. rajztéma, tervezési téma(rajzolóprogramban)

design timeline n. tervezési időskála

design tip n. tervezési javaslat

design tool n. tervezőeszköz

Design view1 n. Tervező nézet

design view2 n. tervezési nézet

early design decision n. korai tervezési döntés

graphical design n. grafikai tervezés, grafikai tervezés

GUI design n. felhasználóifelület-tervezés, a grafikus felhasználói felület tervezése

intuitive design tool n. intuitív tervezőeszköz

logic design level n. logikai tervezési szint

menu design n. menütervezés

modular design n. moduláris tervezés

object oriented design1 n. objektumorientált tervezés

object-oriented design2 n. objektumorientált tervezés

overall product design n. általános terméktervezés

primary design goal1 n. elsődleges tervezési cél

primary design goal2 n. elsődleges tervezési cél

Publication Design Set n. Kiadványterv-készlet

pure design surface n. letisztult tervező felület

robust design tool n. robusztus tervezőeszköz

software design n. szoftvertervezés

Start from a design box phrase. Új kiadvány látványterv alapján legördülőlista

string searcher design n. sztringkeresőtervezés, szövegkereső-tervezés

top-down design n. felülről lefelé tervezés

UI design n. user interface design felhasználóifelület-tervezés

visual class design utility n. vizuális osztálytervező segédprogram

visual design tool1 n. vizuális tervezőeszköz

visual design tool2 n. vizuális tervezőeszköz

Web design tool n. webtervező eszköz

WLAN design n. vezeték nélküli helyi hálózat terve, vezeték nélküli helyi hálózat tervezése, WLAN-tervezés