description (n)

Elejére  Előző  Következő

 

description n. leírás

Axiomatic Description Language n. ADL ADL, axiómaleíró nyelv

black-box description n. feketedoboz-leírás

computer hardware description language n. CHDL CHDL, számítógéphardver-leíró nyelv

data description language n. DDL DDL, adatleíró nyelv

declarative problem description style n. deklaratív problémaleírás

description attribute n. leírás attribútum

description language n. leírónyelv

error description n. hibaleírás

file description n. állományleírás

Folder Description n. Mappa leírása

functional description n. funkcionális leírás

hardware description language n. HDL hardverleíró nyelv

hierarchical multilevel description n. többszintű hierarchikus leírás

ISO text description n. ISO szövegleírás

language-description language n. nyelvleíró nyelv

metadata description n. metaadat-leírás

Net folder description n. Hálózati mappa leírása

object description n. objektumleírás

Page Description Language n. PDL PDL, oldalleíró nyelv

pop-up description n. előugró leírás, előugró felirat

problem description model n. problémaleírás modellje, problémaleíró modell

process description n. folyamatleírás

process description table n. folyamatleíró tábla

project description n. projektleírás

Property/Method description n. tulajdonság/metódus leírás

public text description n. nyilvános szöveg leírás

readable description n. olvasható leírás

Resource Description Framework n. RDF RDF, forrásleíró rendszer

Role Description n. Szerepkör leírása

self-description n. önleírás

specification description language n. specifikációleíró nyelv

standard description protocol n. szabványos leírásprotokoll, szabványos leíróprotokoll

Standard Page Description Language n. szabványos oldalleíró nyelv

structural description n. szerkezeti leírás, strukturális leírás

textual description n. szöveges leírás

Universal Description Discovery and Integration n. UDDI UDDI, egyetemes leírófelderítés és -integrálás

WSDL description n. WSDL-leírás