database (n)

Elejére  Előző  Következő

 

database n. adatbázis

active database n. aktív adatbázis

back-end database n. háttérkiszolgáló-oldali adatbázis, kiszolgálóoldali adatbázis, háttéradatbázis

central database n. központi adatbázis

Class registration database n. COM-adatbázis, osztályadatbázis

closing database connection phrase. adatbáziskapcsolat lezárása

complex database n. összetett adatbázis

contact database n. partneradatbázis

database access n. adatbázis-hozzáférés, hozzáférés adatbázishoz

database accessor n. adatbázis-hozzáférő(metódus)

database administrator n. adatbázis-rendszergazda

database analyst n. adatbázis-elemző

database application n. adatbázis-alkalmazás

database architect n. adatbázis-konstruktőr

database attributes n. adatbázis attribútumai

database class n. adatbázisosztály

database column value properties n. adatbázis oszlop-érték tulajdonságai

database communication n. adatbázis-kommunikáció

database connection n. adatbázis-kapcsolat

database connection string n. adatbázis-kapcsolatsztring

database connectivity n. adatbázis-kapcsolódás, adatbázis-kapcsolat

database contention n. adatbázis-hozzáférési versengés

database corruption n. adatbázis megrongálódása

database data n. adatbázisbeli adat, adatbázisból származó adat

database data source n. adatbázis-adatforrás

database definition language n. adatbázis-definíciós nyelv

database design n. adatbázis-tervezés

database designer n. adatbázis-tervező

database design tool n. adatbázis-tervező eszköz

database developer n. adatbázis-fejlesztő

database engine n. adatbázisgép, adatbázis-kezelő modul, adatbázis-kezelő eszköz

database entry n. adatbázis-bejegyzés

database field n. adatbázismező

database file n. adatbázisfájl, adatbázis-állomány

database filename n. adatbázisfájlnév

database format n. adatbázis-formátum

database fragmentation n. adatbázis-tördelődés

database hit n. adatbázisbeli találat

database index n. adatbázisindex

Database Initialized n. Adatbázis inicializációja

database installation n. adatbázis-konfiguráció, telepített adatbázis-konfiguráció

database layer n. adatbázisréteg

database lookup n. adatbázisbeli keresés

database lookup code n. adatbázis-fellapozó kód

database machine n. adatbázisgép

database maintenance n. adatbázis-karbantartás

database management n. adatbázis-kezelés

database manager n. adatbázis-kezelő

database object n. adatbázis-objektum

database operation n. adatbázis-művelet

database provider n. adatbázis-szolgáltató

database provider factory n. adatbázisszolgáltató-generátor

database publishing n. adatbázis-publikáció, kiadás adatbázisból

database queries n. adatbázis-lekérdezések

database query n. adatbázis-lekérdezés, adatbázis-lekérdezési művelet

database query selection criteria n. adatbázislekérdezés kiválasztási feltételei

database record n. adatbázisrekord

database record number n. adatbázisrekord-szám

database recovery operation n. adatbázis-helyreállítási művelet

database-related event log n. adatbázishoz kapcsolódó eseménynapló

database resource n. adatbázis-erőforrás

database results n. adatbázis-eredmények használata

database results properties n. adatbázis-eredmények tulajdonságai

database results wizard n. adatbázis-eredmények használata varázsló

database roundtrip n. adatbázis-párbeszéd

database schema n. adatbázis-séma

database server n. adatbázis-kiszolgáló

database service n. adatbázis-szolgáltatás

database sorting n. adatbázis-rendezés

database structure n. adatbázis-struktúra

database system n. adatbázis-rendszer, adatbázis-kezelő rendszer

database table n. adatbázistábla

database technology n. adatbázis-technológia

database templates n. adatbázissablonok

database type n. adatbázistípus

database update n. adatbázis-frissítés

database vendor n. adatbázis-szállító, adatbázis-kezelő gyártója

Database Verification phrase. Adatbázis ellenőrzése fül

Database Wizard n. Adatbázis-varázsló

destination database n. céladatbázis

destination database name n. céladatbázis neve

directory database n. címtáradatbázis

distributed database n. elosztott adatbázis

distribution database n. terjesztési adatbázis

empty database n. üres adatbázis

example database n. példaadatbázis, mintaadatbázis

existing database n. létező adatbázis

expensive database roundtrip n. nagy költségű adatbázis-párbeszéd

flat-file database n. lineáris adatbázis, egyszerű adatbázis

functional database n. funkcionális adatbázis

general database design n. általános adatbázis-tervezés

graphical database n. grafikus adatbázis

hierarchical database n. hierarchikus adatbázis

imaginary database n. képzeletbeli adatbázis

index sequential database n. indexszekvenciális adatbázis

integrity across database n. adatbázisszintű integritás

intelligent database n. intelligens adatbázis

Internet Database Connector prop. IDC hálózati adatbázis-csatlakozás, IDC

inverted-list database n. invertált listás adatbázis

ISAM database n. ISAM adatbázis, indexszekvenciális adatbázis

JET database n. JET-adatbázis(JET: Joint Engine Technology, közös alapmodul-technológia)

last public folder database n. nyilvános mappák adatbázisa

legacy database n. régi típusú adatbázis

link database n. hivatkozások adatbázisa

local database n. helyi adatbázis

local database file n. helyi adatbázisfájl

location of database n. adatbázis helye

master customer database n. fő ügyféladatbázis

master database n. főadatbázis

membership database n. tagsági adatbázis

Microsoft SQL Server database n. Microsoft SQL Server-adatbázis, SQL Server-adatbázis

model database n. modelladatbázis

native database access n. natív adatbázis-hozzáférés

network database n. hálózati adatbázis

new database connection n. új adatbázis-kapcsolat

node database n. csomópont-adatbázis

nondatabase data n. nemadatbázis-adat, adatbázison kívüli adat

null database value n. null adatbázisérték

object database n. objektum adatbázis

object-oriented database n. objektumorientált adatbázis

object-relational database n. objektum-relációs adatbázis

ODBC-compliant database applications n. ODBC-kompatibilis adatbázisalkalmazások

OLAP database n. OLAP-adatbázis

OLEDB database n. OLEDB-adatbázis

Open Database Connectivity prop. ODBC ODBC, nyílt adatbázis-összekapcsolás

Open Database Connectivity (ODBC)-compliant database application n. Open Database Connectivity (ODBC)-kompatibilis adatbázisalkalmazások

opening existing database phrase. létező adatbázis megnyitása

options for saving results to database phrase. űrlaperedmények adatbázisba mentésének beállításai

parallel database n. párhuzamos adatbázis

physical database n. fizikai adatbázis

physical database file n. fizikai adatbázisfájl

production database n. használatban levő adatbázis, éles adatbázis

production-level database n. használatban levő adatbázis, éles adatbázis

publishing database n. kiadói adatbázis

registration database n. rendszerleíró adatbázis

relational database n. relációs adatbázis

Restore Database phrase. Az adatbázis visszaállítása

Scavenge Database phrase. Adatbázis törlése

Send to database phrase. Küldés adatbázisba

server database n. kiszolgálóoldali adatbázis

server state database n. kiszolgálóállapot-adatbázis

session database n. munkamenet-adatbázis

shared database n. megosztott adatbázis

SQL database n. SQL-adatbázis

SQL Server database n. SQL Server-adatbázis

SQL Server database file n. SQL Server-adatbázisfájl

SQL Server state database n. SQL Server-beli állapot-adatbázis

star schema database n. csillagséma-adatbázis

temporary database n. ideiglenes adatbázis

temporary database failure n. ideiglenesadatbázis-hiba

test database n. tesztadatbázis

text database using comma as a separator n. vesszővel tagolt szöveges adatbázis

text database using tab as a separator n. tabulátorral tagolt szöveges adatbázis

transaction database n. tranzakcióadatbázis

uniqueness database n. egyediségi adatbázis

Use a new database connection phrase. Új adatbázis-kapcsolat létrehozása

Use an existing database connection phrase. Meglevő adatbázis-kapcsolat használata

Use a sample database connection phrase. A minta-adatbáziskapcsolat használata

user database n. felhasználó-adatbázis, felhasználói adatbázis

verify database consistency phrase. adatbázis konzisztenciájának ellenőrzése

very large database n. nagyon nagy adatbázis

WAIS database n. WAIS-adatbázis

WINS server database n. WINS-kiszolgáló adatbázisa