customer (n)

Elejére  Előző  Következő

 

customer n. ügyfél

customer care department n. ügyfélszolgálati osztály

Customer ID n. Ügyfélazonosító

customer relationship management n. ügyfélkapcsolat-kezelés

customer satisfaction n. ügyfél elégedettsége

customer satisfaction survey n. ügyfelek elégedettségének felmérése

customer service agent n. ügyfélszolgálati munkatárs

customer service representative n. ügyfélszolgálati munkatárs

customer support web n. ügyféltámogatás