control [2] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

control2 n. vezérlőelem, grafikus vezérlőeszköz, kezelőszerv(3. jelentés: hardveres is)

ActiveDocumentHost control n. ActiveDocumentHost-vezérlő elem

ActiveX control n. ActiveX-vezérlő elem

associativity control n. asszociatív vezérlőelem

author control phrase. vezérlőelemet ír, vezérlőelemet hoz létre, vezérlőelemet készít

autosnap control phrase. vezérlőelem automatikus igazítása(segédvonalakhoz vagy pontrácshoz)

base control class n. alapszintű vezérlőelem-osztály

binary control n. bináris vezérlőelem

binding control n. kötési vezérlőelem

browser control n. tallózóvezérlő elem, böngészővezérlő elem

built-in control n. beépített vezérlőelem

button control n. parancsgomb-vezérlő elem, gombvezérlő elem

calendar control n. naptárvezérlő elem, Calendar vezérlőelem

ChangePassword control n. ChangePassword vezérlőelem

child control n. alárendelt vezérlőelem

common control n. közös vezérlőelem

complex control n. összetett vezérlőelem

complex control layout1 n. összetett vezérlőelem-elrendezés

complex control layout2 n. összetett vezérlőelem-elrendezés

composite control n. összetett vezérlőelem

constituent control n. összetevő vezérlőelem, vmit alkotó vezérlőelem

container control n. befoglaló vezérlőelem, konténer vezérlőelem

content control n. tartalomvezérlő elem

ContentPlaceHolder control n. ContentPlaceHolder vezérlőelem

control class n. vezérlőelem-osztály

control creation n. vezérlőelem létrehozása

control DLL n. vezérlőelem-DLL

control framework n. vezérlőelem-keretrendszer

control hierarchy n. vezérlőelem-hierarchia

control instantiation n. vezérlőelem-példányosítás

control logic n. vezérlőlogika, vezérlőelem-logika

control name n. vezérlőelem neve

control of the execution sequence phrase. végrehajtás vezérlése

control properties npl. vezérlőelem-tulajdonságok

control property n. vezérlőelem-tulajdonság, vezérlőelem tulajdonsága

control rendering n. vezérlőelem-megjelenítés

control selection n. vezérlőelem-kiválasztó

control source n. vezérlőelem-forráskód, vezérlőelem-forrás

control state n. vezérlőelem-állapot, vezérlőelem állapota

control story n. vezérlőelem-történet

control tree n. vezérlőelemfa

control tree trace n. vezérlőelemfa-nyomkövetés

control validation n. vezérlőelem-ellenőrzés

control walk n. vezérlőelem-bejárás

core security control n. alapvető adatvédelmi vezérlőelem, alapvető biztonsági vezérlőelem

CreateUserWizard control n. CreateUserWizard vezérlőelem

custom control n. egyedi vezérlőelem, saját vezérlőelem

data-binding control n. adatkötési vezérlőelem

data-bound control n. adatvezérelt vezérlőelem

data control n. adatvezérlő elem

DataGrid control prop. DataGrid vezérlőelem

DataGridView control n. DataGridView vezérlőelem

DataNavigator control n. DataNavigator vezérlőelem

data source control n. adatforrás-vezérlő elem

design-time control n. tervezési idejű vezérlőelem, fejlesztőeszközben működő vezérlőelem

dialog control n. párbeszédvezérlő elem

display control n. megjelenítési vezérlőelem

downloaded control n. letöltött vezérlőelem

downloader control n. letöltő vezérlőelem

drop-down control n. legördülő lista

drop-down list control n. legördülőlista-vezérlő elem

dumb control n. egyszerű vezérlőelem

editable control n. szerkeszthető vezérlőelem, szerkesztést engedélyező vezérlőelem

edit control n. szerkesztőmező, szerkesztőmező-vezérlő elem

extended control n. kiterjesztett vezérlőelem, összetett vezérlőelem

external control n. külső vezérlőelem

form control n. űrlapvezérlő elem

grid control n. rácsvezérlő elem, táblázatvezérlő elem, pontrácsvezérlő elem

GridView control n. GridView vezérlőelem

group of controls n. vezérlőelem-csoport

GUI control n. grafikus felület vezérlőeleme

hidden control n. rejtett vezérlőelem

hidden input control n. rejtett beviteli vezérlőelem

HTML control n. HTML-vezérlő elem

input control n. beviteli vezérlőelem

input control behavior n. beviteli vezérlőelemek viselkedése

input Web control n. webes beviteli vezérlőelem

insert active control phrase. activex-vezérlő beszúrása

label control n. címkevezérlő elem

list control n. listavezérlő elem, listás vezérlőelem

Login control1 n. Login vezérlőelem

login control2 n. bejelentkezési vezérlőelem

LoginName control n. LoginName vezérlőelem

LoginStatus control n. LoginStatus vezérlőelem

LoginView control n. LoginView vezérlőelem

maintaining control state n. vezérlőelemek állapotának megőrzése

menu control n. menüvezérlő elem

navigation control n. navigáló vezérlőelem

navigation controls n. navigációs vezérlőelemek

.NET control n. .NET-vezérlő elem

numeric up-down control n. numerikus növelő-csökkentő vezérlőelem

OLE custom control n. OCX egyedi OLE-vezérlő elem, OCX

panel-like control n. panelszerű vezérlőelem

parent control n. szülő vezérlőelem

PasswordRecovery control n. PasswordRecovery vezérlőelem

place control phrase. vezérlőelem elhelyezése

position control n. vezérlőelem elhelyezése

prebuilt control n. előre lefordított vezérlőelem, előre elkészített vezérlőelem

query control n. lekérdezés-vezérlő elem

query control properties n. lekérdezés-vezérlő elem tulajdonságai, vezérlőelem tulajdonságainak lekérdezése

radio button control n. rádiógomb-vezérlő elem

range validator control n. értékhatár-ellenőrző vezérlőelem

regular HyperLink control n. szabályos hiperlink-vezérlő elem

reusable control n. újrafelhasználható vezérlő

runtime control n. futásidejű vezérlőelem

security control n. biztonsági vezérlőelem, adatvédelmi vezérlőelem

selecting controls phrase. vezérlőelemek kiválasztása

server control n. kiszolgálóvezérlő elem, kiszolgálóoldali vezérlőelem

server-side control n. kiszolgálóoldali vezérlőelem

show controls in browser phrase. vezérlőgombok megjelenítése a böngészőben

show design-time controls phrase. tervezés alatti kezelőszervek mutatása

site map control n. oldaltérkép-vezérlő elem

SiteMapPath control n. SiteMapPath vezérlőelem

source control n. forrásvezérlő elem, forráskódkezelő rendszer

SqlDataSource control n. SqlDataSource vezérlőelem

StatusStrip control n. StatusStrip vezérlőelem

substitution control n. helyettesítő vezérlőelem

table control n. táblázatvezérlő elem

target control n. címzett vezérlőelem

template control n. vezérlőelem-sablon

text box control1 n. szövegmező-vezérlő elem

Text Box Control2 n. Szövegmező vezérlőelem

TextBox control3 n. TextBox vezérlőelem

text control n. szövegvezérlő elem

themed control n. témából származó vezérlőelem

ToolStrip control n. ToolStrip vezérlőelem

tree control n. favezérlő elem

TreeView control n. TreeView vezérlőelem

user control n. felhasználói vezérlőelem

user interface control n. felhasználóifelület-vezérlő elem

validation control n. ellenőrző vezérlőelem

validator control n. ellenőrző vezérlőelem

valid control type n. érvényes vezérlőelem-típus

VBX control n. VBX-vezérlő elem

video control n. videovezérlő elem

video control element n. videovezérlő elem

Visual Basic custom control n. VBX egyedi Visual Basic-vezérlő elem

Web browser control1 n. webböngésző-vezérlő elem

WebBrowser control2 n. WebBrowser vezérlőelem

Web control | web control n. webes vezérlőelem

Web Control Library n. webes vezérlőelem-könyvtár

Web controls package n. webes vezérlőelemek csomagja

windowed control n. ablakos vezérlőelem

Windows control n. Windows-vezérlő elem, windowsbeli vezérlőelem

Windows Forms control n. Windows Forms vezérlőelem

wrapper class control n. burkolóosztály-vezérlő elem

XAML control n. XAML-vezérlő elem