constraint (n)

Elejére  Előző  Következő

 

constraint n. megszorítás, korlátozás, korlát

built-in constraint n. beépített korlátozás

common constraint n. általános megszorítás

constraint class n. korlátozás-osztály

constraint logic n. megszorításlogika

constraint membership n. megszorítás tagsága

constraint rule n. korlátozási szabály

constraint violation n. megszorítás megsértése

custom constraint n. egyedi megszorítás

deployment constraint n. telepítési korlátozás

Dial-in Constraints npl. Behívási megkötések

domain constraint n. tartománymegszorítás, tartományi megszorítás

endpoint constraint n. végponti megszorítás

flexible constraint n. rugalmas korlát

foreign key constraint n. idegenkulcs-korlátozás, idegenkulcs-megszorítás

inflexible constraints n. rugalmatlan korlátok, merev korlátok

key constraint n. kulcsmegszorítás

memory constraint n. memóriamegszorítás, memórialista

precision constraint n. pontosságkorlát

range constraint n. értékhatár-korlátozás, intervallummegszorítás, intervallumkorlátozás

resource constraint n. erőforráskorlát

table constraint n. táblaszintű megszorítás

time constraint n. időkorlát

Time of Day constraints npl. Bejelentkezési idő megszorításai

type constraint n. típusmegkötés