connection (n)

Elejére  Előző  Következő

 

connection n. kapcsolat, összeköttetés, összekapcsolás, csatlakozás, csatolás(összefüggés)

active connection n. aktív kapcsolat, élő kapcsolat

anonymous connection n. névtelen kapcsolat

Asynchronous Connection n. aszinkrón kapcsolat, telefonvonali kapcsolat, modemkapcsolat

broadband connection n. széles sávú kapcsolat

bus-bus connection unit n. sín-sín összekapcsoló egység

cache/memory connection n. gyorsítótár-memória kapcsolat

cascade connection n. kaszkádkapcsolás

concurrent connection n. konkurens kapcsolat, egyidejű kapcsolat

concurrent connections n. egyidejű kapcsolatok

connection attempt n. kapcsolatteremtési kísérlet

connection class n. kapcsolatosztály

connection filter exception n. kapcsolatszűrő kivétele

connection filter rule n. kapcsolatszűrési szabály

connection information n. kapcsolatadatok, kapcsolatinformáció

connection manager n. kapcsolatkezelő

connection object n. kapcsolatobjektum

connection parameter n. kapcsolatparaméter

connection point n. összekötő pont, kapcsolódási pont

connection point event n. kapcsolódási ponthoz kötött esemény

connection pool n. kapcsolatkészlet

connection pooling n. kapcsolategyesítés

connection property n. kapcsolat tulajdonsága

connection protocol n. kapcsolati protokoll

connection resource n. kapcsolaterőforrás

connection setting n. kapcsolatbeállítás

connection settings n. a kapcsolat beállításai

connection sharing n. kapcsolatmegosztás

connection-specific DNS suffix n. Kapcsolatspecifikus DNS-utótag

connection string n. kapcsolatsztring

connection-string property n. connection-string tulajdonság

connection timeout value n. kapcsolat időtúllépési értéke

connection type n. kapcsolattípus

corner connection n. sarok-összeköttetés

current connection n. aktuális kapcsolat

current connections npl. aktuális kapcsolatok

current connection status n. aktuális kapcsolatállapot

current network connection n. aktuális hálózati kapcsolat

database connection n. adatbázis-kapcsolat

database connection string n. adatbázis-kapcsolatsztring

dedicated connection n. dedikált kapcsolat

Demand-dial routing connections (inbound and outbound) phrase. Igény szerinti útválasztású kapcsolatok (kimenő és bejövő)

Dialup Connection1 | Dial-Up Connection n. Telefonos kapcsolat

dial-up connection2 n. telefonos kapcsolat, modemes csatlakozás

direct cable connection n. közvetlen kábelkapcsolat, közvetlen kábel-összeköttetés

direct connection n. közvetlen kapcsolat, állandó kapcsolat, direkt kapcsolat

Enable Internet Connection Sharing for this connection phrase. Internetkapcsolat megosztásának engedélyezése

FTP connection n. FTP-kapcsolat

incoming connection n. bejövő kapcsolat

Internet connection n. internetkapcsolat

IP-based remote access and demand-dial connections npl. IP-alapú távelérésű és igény szerinti tárcsázó kapcsolatok

IP network connection n. IP-hálózati kapcsolat

LAN connection n. helyi hálózati kapcsolat

limited connection n. korlátozott kapcsolat

logical connection n. logikai kapcsolat

low speed connection n. lassú kapcsolat, alacsony sebességű kapcsolat

Make New Connection phrase. Új kapcsolat létrehozása

manual connection setting n. kézi kapcsolatbeállítás

maximum connections n. kapcsolatok maximális száma

multilink connections n. többszörös kapcsolatok

network access connection attempt n. hálózati kapcsolódási kísérlet

Network and Dial-Up Connections npl. Hálózati és telefonos kapcsolatok

Network And Internet Connections | Network Connections npl. Hálózati kapcsolatok

network connection n. hálózati kapcsolat

Network Connection Properties npl. Hálózatikapcsolat-beállítások

network connection status n. hálózati kapcsolat állapota, kapcsolatállapot

New Active Directory Connection n. Új Active Directory-kapcsolat

New Connection Wizard n. Új kapcsolat varázsló

new database connection n. új adatbázis-kapcsolat

New Object - Connection phrase. Új objektum – Kapcsolat

number of active connections n. élő kapcsolatok száma

open connection n. nyitott kapcsolat

outbound connection n. kifelé irányuló kapcsolat

outgoing connection n. kimenő kapcsolat

outgoing connection limit n. kimenő kapcsolatok korlátja

parallel connection n. párhuzamos összeköttetés

pending connection n. elfogadásra váró kapcsolat

physical connection n. fizikai kapcsolat

point-point connection | point-to-point connection n. pont-pont összeköttetés

point-to-point connection n. pont a ponthoz kapcsolat, pont-pont összekapcsolás(rajzolóprogramokban)

PPP connection n. PPP-kapcsolat

Preparing network connections phrase. Hálózati kapcsolatok előkészítése

remote access connections n. távelérésű kapcsolatok

Remote Desktop Connection prop. Távoli asztali kapcsolat

routed connection n. irányított kapcsolat

Scheduled connection n. Időzített csatlakozás

shape-to-shape connection n. alakzatok közötti kapcsolat(rajzolóprogramokban)

simultaneous connection n. egyidejű kapcsolat

simultaneous outbound connection n. egyidejű kimenő kapcsolat

simultaneous user connection n. egyidejű felhasználói kapcsolat

site-to-site connection n. telephelyközi kapcsolat

slow network connection n. lassú hálózati kapcsolat

SQL connection string n. SQL-kapcsolódási karakterlánc

standard connection n. szabványos kapcsolat

Synchronous Connection n. szinkronkapcsolat

temporary connection n. ideiglenes kapcsolat

unauthenticated connection n. hitelesítetlen kapcsolat, nem hitelesített kapcsolat

unencrypted connection n. titkosítatlan kapcsolat

Use a new database connection phrase. Új adatbázis-kapcsolat létrehozása

Use an existing database connection phrase. Meglevő adatbázis-kapcsolat használata

Use a sample database connection phrase. A minta-adatbáziskapcsolat használata

user connection n. felhasználói kapcsolat

VPN connection n. VPN-kapcsolat, virtuális magánhálózati kapcsolat

Waiting for connection phrase. A kapcsolódás folyamatban van

wireless client connection n. vezeték nélküli ügyfélkapcsolat

wireless connection n. vezeték nélküli kapcsolat, vezeték nélküli összeköttetés, rádióösszeköttetés

wireless connection notification n. értesítés vezeték nélküli kapcsolatról

wireless network connection n. vezeték nélküli hálózati kapcsolat