configuration [2] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

configuration2 n. konfiguráció, beállítás

advanced configuration n. speciális konfiguráció

advanced configuration setting n. speciális konfigurációbeli beállítás

application configuration n. alkalmazás konfigurációja

application configuration file n. alkalmazás konfigurációs fájlja, alkalmazás beállításfájlja

ASP.NET configuration management information n. ASP.NET konfigurációkezelési információja

automatic configuration persistence1 n. automatikus konfigurációmegrőzés

automatic configuration persistence2 n. automatikus konfigurációmegrőzés

back up configuration data n. beállítási adatok biztonsági mentése

baseline configuration management n. referenciakonfiguráció-kezelés

basic application configuration mechanism n. alapszintű alkalmazáskonfigurációs mechanizmus

button configuration n. gombbeállítás

component configuration n. összetevő konfigurációja

computer configuration n. számítógép-konfiguráció

Computer Configuration settings n. Számítógép-konfigurációs beállítások

configuration container n. konfiguráció-tároló

configuration dialog box n. konfigurációs párbeszédablak, beállító párbeszédablak

configuration editor n. konfigurációszerkesztő, beállítássszerkesztő

configuration file n. konfigurációs fájl, beállításfájl

configuration information n. konfigurációs adatok, beállításadatok, konfigurációs információ, beállításinformáció

configuration language n. konfigurációs nyelv

configuration management n. konfigurációkezelés

configuration manager n. konfigurációkezelő

configuration match n. konfigurációillesztés

configuration mechanism n. konfigurálási mechanizmus

configuration namespace n. konfigurációs névtér

configuration option n. konfigurációbeli beállítás

configuration page n. konfigurációlap

configuration panel n. konfigurációpanel

configuration parameter n. konfigurációbeli beállítás, beállítás

configuration partition n. konfigurációs partíció

configuration persistence n. konfiguráció megmaradása, konfiguráció megmaradó jellege

configuration program n. beállító program

configuration recovery n. konfiguráció-helyreállítás

configuration schema n. konfigurációkezelési séma

configuration scheme n. konfigurációs séma

Configuration section1 n. Configuration szakasz, konfigurációs szakasz

configuration section2 n. konfigurációs szakasz

configuration setting n. konfigurációbeli beállítás, beállítás

configuration settings n. konfigurációs beállítások, beállítások

configuration store n. konfigurációtár, beállítástár

configuration system n. konfigurációrendszer

configuration tool n. konfigurációs eszköz

configuration tree n. konfigurációfa

CPU configuration n. processzorbeállítás

data adapter configuration n. adatcsatoló konfigurációja

data component configuration n. adatösszetevő-konfiguráció, adatkomponens-konfiguráció

data source configuration n. adatforrás-konfiguráció, adatforrás-beállítás

dedicated configuration tool n. erre való konfigurációs eszköz

default configuration n. alapértelmezett konfiguráció, alapértelmezés szerinti konfiguráció

default configuration settings n. alapértelmezett konfigurációs beállítások, alapértelmezett beállítások

default security configuration n. alapértelmezés szerinti biztonsági konfiguráció

Disable User Configuration settings phrase. Felhasználói konfigurációs beállítások tiltása

disk configuration information n. lemezkonfigurációs információ

Distributed configuration n. Osztott beállítás

Dynamic Host Configuration Protocol n. DHCP DHCP, dinamikus állomáskonfiguráló protokoll

e-mail configuration option n. levelezési konfigurációs beállítás

endpoint configuration n. végpont-konfiguráció

first-time configuration n. kezdeti konfigurálás

global configuration information n. globális beállításadatok

IAS configuration n. IAS-konfiguráció, IAS-beállítás

incorrect configuration n. helytelen konfiguráció, helytelen beállítás

individual configuration file n. külön konfigurációs fájl

initial configuration n. kezdeti konfiguráció, kiinduló beállítás, kezdeti beállítás

installation confirmation n. telepítés megerősítése

IP address configuration n. IP-címbeállítás

IP configuration n. IP-beállítás, IP-konfiguráció

Last Known Good Configuration n. Legutolsó helyes konfiguráció

loop configuration n. gyűrűs felépítés

manual configuration n. kézi konfigurálás, kézzel beállított konfiguráció, manuális konfiguráció, manuálisan beállított konfiguráció, kézi beállítás

master configuration file n. fő konfigurációs fájl

minimum configuration n. minimális konfiguráció

.NET configuration n. .NET-konfiguráció

network configuration n. hálózati beállítások, hálózati konfiguráció

per-policy configuration n. házirendenkénti beállítás, házirendszintű beállítás, házirendszintű konfiguráció

persistent configuration object n. állandó konfigurációs objektum, megőrzött konfigurációs objektum

point-to-point configuration n. pont-pont konfiguráció

primary configuration n. elsődleges konfiguráció

primary configuration server n. elsődleges konfigurációkiszolgáló, elsődleges beállításkiszolgáló

process model configuration n. folyamatkezelési modell beállítása

RADIUS configuration n. RADIUS-konfiguráció, RADIUS-beállítás

remote access policy configuration n. távoli hozzáférési házirend-beállítás

remote configuration n. távoli konfiguráció

reusable configuration n. újrafelhasználható konfiguráció

secure configuration n. biztonságos konfiguráció

security configuration n. adatvédelmi konfiguráció, adatvédelmi beállítás

Security Configuration and Analysis n. biztonsági konfiguráció és analízis

Security Configuration Tool n. biztonsági konfigurációs eszközkészlet

Security Configuration Tool Set n. biztonsági konfigurálókészlet

server-side configuration n. kiszolgálóoldali konfiguráció

standard configuration n. szabványos konfiguráció

TCP/IP configuration n. TCP/IP-konfiguráció, TCP/IP-beállítás

Terminal Services Configuration n. Terminálszolgáltatások konfigurálása

update computer configuration phrase. számítógép konfigurációjának frissítése

update configuration phrase. konfigurációt frissít

user configuration n. felhasználói konfiguráció, felhasználószintű konfiguráció

Visual Studio configuration n. Visual Studio konfigurációja, Visual Studio-példány

wireless configuration n. vezeték nélküli konfiguráció

wireless ISP configuration n. vezeték nélküli internetszolgáltató konfigurációja

wireless network configuration n. vezeték nélküli hálózati konfiguráció

wireless zero configuration n. konfigurációmentes vezeték nélküli hálózat

WISP configuration n. WISP-konfiguráció

WPA configuration n. WPA-konfiguráció

XML-based configuration n. XML-alapú konfiguráció

XML-based configuration file n. XML-formátumú konfigurációs fájl

XML configuration n. XML-konfiguráció, XML-ben leírt konfiguráció, XML-formátumú konfiguráció

XML configuration file n. XML-formátumú konfigurációs fájl