conditional (a)

Elejére  Előző  Következő

 

conditional a. feltételes

conditional branch n. feltételes elágazás

conditional branch logic n. feltételes elágazáslogika

conditional code n. feltételes kód

conditional compilation n. feltételes fordítás

conditional control instruction n. feltételes vezérlésátadó utasítás

conditional evaluation n. feltételes kiértékelés

conditional execution n. feltételes végrehajtás

conditional expression n. feltételes kifejezés

conditional formula n. feltételes képlet

conditional jump n. feltételes ugrás

conditional operator n. feltételes operátor

conditional parameter n. feltételes paraméter

conditional rendezvous n. feltételes randevú

conditional resolve n. feltételes feloldás

conditional search n. feltételes keresés

conditional section n. feltételes szakasz

conditional statement n. feltételes utasítás

conditional transfer n. feltételes átvitel

limited conditional branch logic n. korlátozott feltételeselágazás-logika

loop-closing conditional branch n. cikluszáró feltételes elágazás

sequence of conditional branch-free instructions n. elágazásmentes utasítássorozat

unresolved conditional branch n. kiértékeletlen feltételes elágazás