computer (n)

Elejére  Előző  Következő

 

computer n. számítógép

Access this computer from the network phrase. A számítógép elérése a hálózatról

analog computer n. analóg számítógép

client computer n. ügyfélgép

clipboard computer n. jegyzettömb-számítógép

computer account n. számítógépfiók

computer administrator n. rendszergazda

computer algorithm n. számítógépes algoritmus

computer animation n. számítógépes animáció

computer application n. számítógép-alkalmazás

computer architecture n. számítógép-architektúra

computer art n. számítógépes művészet

computer book n. informatikai könyv

computer book section n. informatikai könyvek osztálya

computer bookstore n. informatikai könyvesbolt

computer browser n. számítógép-tallózó(szolgáltatás a Windowsban)

computer center n. számítóközpont

computer class n. számítógéposztály

computer conferencing n. távkonferencia

computer configuration n. számítógép-konfiguráció

Computer Configuration settings n. Számítógép-konfigurációs beállítások

computer crime n. számítógépes bűnözés

Computer Emergency Response Team n. CERT számítógépes katasztrófaelhárítási csoport, számítógépes riadóosztag

computer engineering n. számítógép-technológia

computer espionage n. számítógépes kémkedés

computer family n. számítógépcsalád

computer folder n. számítógépmappa

computer game n. számítógépes játék

computer graphics n. számítógépes grafika

computer graphics metafile n. számítógépes grafikai metaállomány

computer hardware description language n. CHDL CHDL, számítógéphardver-leíró nyelv

computer-independent language n. gépfüggetlen nyelv

computer instruction n. számítógépes utasítás

computer interface unit n. számítógépes illesztő

computerized mail n. számítógépes posta

computer language n. számítógépes nyelv

computer letter n. számítógépes levél

computer literacy n. számítógépes műveltség, számítógép-kezelési ismeret, számítógépes szakismeret

computer magazine n. számítógépes újság

Computer Managed Instruction n. számítógépvezérelt oktatás

Computer Management phrase. Számítógép-kezelés

computer name n. számítógépnév

computer network n. számítógép-hálózat

computer object n. számítógép-objektum

computer object data n. számítógépobjektum-adatok

computer output microfilm n. számítógéppel előállított mikrofilm

computer policy n. számítógép-házirend

computer power n. számítógép-teljesítmény

computer program n. számítógépes program, számítógépprogram

computer programmer n. számítógép-programozó, programozó

computer-readable a. számítógéppel olvasható

computer revolution n. számítógépes forradalom

computer science n. számítógép-tudomány, számítástudomány

computer science student n. informatikushallgató

computer scientist n. informatikus

computer screen n. számítógép képernyője, képernyő

computer security n. adatbiztonság

Computer Security Institute n. CSI CSI, Számítógép-biztonsági Intézet, Amerikai Informatikai Biztonsági Intézet

Computers, Freedom, and Privacy Conference phrase. konferencia a számítógépekről, a szabadságról és az egyén jogainak védelméről

computer simulation n. számítógépes szimuláció

Computers Near Me phrase. Számítógépek a hálózatban

computer space n. számítógéptér

computer system n. számítógéprendszer

computer system level n. számítógéprendszer-szint

computer telephone integration n. számítógépes telefonkiszolgálás

computer term n. informatikai kifejezés, informatikai szakkifejezés

computer terminal n. számítógép-terminál

computer typesetting n. számítógépes betűszedés

computer user n. számítógép-felhasználó, felhasználó

computer utility n. számítógépes segédprogram

computer virus n. számítógépes vírus, számítógépvírus

Computer Virus Prevalence Survey phrase. Számítógépvírus-elterjedtségi felmérés

computer vision n. számítógépes látás

Connect to another computer phrase. Csatlakozás másik számítógéphez

Connect to Computer phrase. Kapcsolódás számítógéphez

dedicated computer n. kijelölt számítógép

desktop computer n. asztali számítógép

digital computer n. digitális számítógép

disable computer accounts phrase. számítógépfiókok letiltása

distributed computer system n. elosztott számítógéprendszer

distributed memory computers n. elosztott memóriahasználatú számítógépek

domain computer n. tartománybeli számítógép, tartománytag számítógép

Domain Computers prop. Tartományi számítógépek

fifth-generation computer n. ötödik generációs számítógép

fourth-generation computer n. negyedik generációs számítógép

full computer name n. a számítógép teljes neve

general-purpose computer n. általános célú számítógép

handheld computer | hand-held computer n. kézi számítógép

hierarchical computer network n. hierarchikus számítógép-hálózat

high-end computer n. felsőkategóriás számítógép

high-specification computer n. felsőkategóriás számítógép

home computer n. otthoni számítógép

hybrid computer n. hibrid számítógép

implantable computer n. beültethető számítógép

laptop computer n. hordozható számítógép, laptop

Licensing Computer n. Licencelő számítógép

local computer n. helyi számítógép, helyi munkaállomás, saját számítógép, saját gép

local computer certificate n. helyi számítógép tanúsítványa

local computer certificate store n. helyi számítógép tanúsítványtára

Local Computer Policy n. Helyi számítógép-házirend

lock computer phrase. számítógép zárolása

luggable computer n. hordozható számítógép

mainframe computer n. nagyszámítógép

Make a hyperlink to a file on your computer phrase. Hiperhivatkozás létrehozása egy a gépen található állományhoz

managed computer n. felügyelt számítógép

mapping of computer names n. számítógépnevek hozzárendelése

member computer n. tagszámítógép

midrange computer n. közepes számítógép

multihomed computer n. több hálózati kártyát tartalmazó számítógép

multinode computer n. többprocesszoros számítógép

multiprocessor computer n. többprocesszoros számítógép

multi-threaded parallel computer n. többszálas párhuzamos számítógép

My Computer n. Sajátgép

My Computer Information n. A Sajátgép adatai

My Computer zone n. Sajátgép-zóna

Network Computer prop. NC Network Computer, hálózati számítógép

neural computer n. neuronszámítógép, neurális számítógép

notebook computer n. noteszgép

object computer n. célszámítógép

office computer n. irodai számítógép

onboard computer | on-board computer n. fedélzeti számítógép

palmtop computer n. kézi számítógép, zsebszámítógép

parallel computer n. párhuzamos számítógép

pen computer n. tollvezérelt gép, tollal kezelhető számítógép, tollgép

portable computer n. hordozható számítógép

primary DNS suffix of this computer n. a számítógép elsődleges DNS-utótagja

RADIUS proxy computer n. RADIUS-proxyszámítógép

real-time computer n. valós idejű számítógép

reboot the computer phrase. a számítógép újraindítása

Reduced Instruction Set Computer n. RISC RISC, csökkentett utasításkészletű számítógép

remote computer n. távoli számítógép

remote computer name n. a távoli számítógép neve

remote computer system n. távoli számítógépes rendszer

Remove computer from docking station phrase. Számítógép eltávolítása a dokkolóállomásról

satellite computer n. szatellit-számítógép

second-generation computer n. második generációs számítógép

Select Computer phrase. Számítógép kijelölése

Select Target Computer phrase. Célszámítógép kiválasztása

Select Users, Computers, or Groups phrase. Felhasználók, számítógépek vagy csoportok kijelölése

shared memory computer n. közös memóriahasználatú számítógép

single-board computer n. egykártyás számítógép

single-user computer n. egyfelhasználós számítógép

small computer n. kisszámítógép

Small Computer Systems Interface n. SCSI SCSI, kisszámítógép-rendszerek illesztési felülete

source computer n. forrásgép

subportable computer n. noteszgép

target computer n. fogadó számítógép, célszámítógép

third generation computer n. harmadik generációs számítógép

ultralight computer | ultra light computer n. pehelyszámítógép

Unlock computer phrase. Számítógép zárolásának feloldása

update computer configuration phrase. számítógép konfigurációjának frissítése

Use Local Computer Counters phrase. Helyi számlálók használata

valid computer account n. érvényes számítógépfiók

wireless-capable laptop computer n. vezeték nélküli kapcsolódásra képes hordozható számítógép, vezeték nélküli kapcsolódásra képes laptop

wireless client computer n. vezeték nélküli ügyfélszámítógép

wireless client computer account n. vezeték nélküli ügyfélszámítógép fiókja

wireless computer n. vezeték nélkül csatlakozó számítógép

wireless laptop computer n. vezeték nélkül csatlakozó laptop, vezeték nélkül csatlakozó hordozható számítógép

X86-based computer n. X86-os számítógép, X86-alapú számítógép