check [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

check1 n. vizsgálat, ellenőrzés

access check n. hozzáférés-ellenőrzés

built-in check n. beépített ellenőrzés

check bit n. ellenőrző bit

check digit n. ellenőrző számjegy, ellenőrző jegy

check mark | checkmark n. jelölés, pipa

compile-time check n. fordítási idejű ellenőrzés

cross check n. keresztellenőrzés

cyclic redundancy check n. CRC CRC, ciklikus redundancia-ellenőrzés

direct check n. közvetlen ellenőrzés

direct check concept n. közvetlen ellenőrzési elv, közvetlen ellenőrzési módszer

disk check n. lemezellenőrzés

duplication check n. kettőződés-ellenőrzés

echo check n. visszhangellenőrzés

frame check sequence n. keretellenőrző sorozat

hardware check n. hardverellenőrzés

integrity check n. adatépség-ellenőrzés, integritás-ellenőrzés

limit check n. határellenőrzés

limited check n. korlátozott vizsgálat

loop check n. ciklusfeltétel-ellenőrzés

Message Integrity Check n. MIC üzenet épségének ellenőrzése

null check n. nullellenőrzés

overflow check n. túlcsordulás-ellenőrzés

parity check n. paritás-ellenőrzés

permission check n. engedély-ellenőrzés

preliminary check n. előzetes vizsgálat

quality check n. minőség-ellenőrzés

range check n. értékhatár-ellenőrzés, intervallum-ellenőrzés

recursion check n. rekurzió-ellenőrzés

redundancy check n. redundancia-ellenőrzés, redundanciaalapú ellenőrzés

revocation check n. visszavonás-ellenőrzés

security check n. adatvédelmi ellenőrzés, biztonsági ellenőrzés

sequence check n. sorrendellenőrzés

spot check n. szúrópróbaszerű ellenőrzés

syntax check n. szintaxis-ellenőrzés

update check n. frissítés ellenőrzése, frissítések keresése

validity check n. érvényesség-ellenőrző

vertical redundancy check n. vertikális redundancia-ellenőrzés