character (n)

Elejére  Előző  Következő

 

character n. karakter

alphabetic character n. alfabetikus karakter, betűkarakter

alpha character n. betűkarakter

alphanumeric character n. alfanumerikus karakter

array of characters n. karaktertömb

ASCII character n. ASCII-karakter

asterisk character n. csillagkarakter

backspace character n. visszalépés-karakter, visszatörlés-karakter

base character n. alapkarakter

basic character data n. egyszerű karakteres adat

bullet character n. felsorolásjelző karakter

carriage return character1 n. kocsivissza-karakter

carriage-return character2 n. kocsivissza-karakter

character array n. karaktertömb

character attribute n. karakterattribútum

character buffer n. karakterpuffer

character cell n. karaktermátrix

character code n. karakterkód

character combination n. karakterkombináció

character comparison n. karakter-összehasonlítás

character constant n. karakterkonstans

character data n. karakteres adat

Character data End n. karakteres adat vége

Character data Section n. karakteres adatból álló szakasz

Character data Start n. karakteres adat kezdete

character data type n. karakteres adattípus

character definition table n. karakterdefiníciós táblázat

character density n. karaktersűrűség

character device n. karakteres eszköz

character encoding n. karakterkódolás

character entity n. karakterentitás

character field n. karakteres mező

character formatting n. karakterformázás

character generator n. karaktergenerátor

character image n. karakterkép

character input n. karakteres bevitel

character lookup n. karakterfellapozás

character map n. karaktertérkép

character match n. karakterillesztés, karakterilleszkedés

character mode n. karakteres üzemmód

character number n. karakter sorszáma

character oriented protocol n. karakterorientált protokoll

character pair n. karakterpár

character position n. karakterpozíció

character preview n. betűminta

character printer n. karakternyomtató

character recognition n. karakterfelismerés

character rectangle n. betűnégyszög, karakternégyszög

character reference n. karakterhivatkozási táblázat, karakterhivatkozás(SGML, HTML)

character representation n. karakterábrázolás, karakteres ábrázolás

character sequence n. karaktersorozat

character spacing1 n. betűköz, térköz és pozíció

Character Spacing2 n. Térköz és pozíció

characters per inch n. karakter/hüvelyk

characters per minute n. karakter/perc

characters per second n. karakter/másodperc

character string n. karaktersorozat, karakterlánc, karaktersztring, sztring

character style n. betűstílus, írásmód

character table n. karaktertáblázat

character trait n. karakterjellemző

character type n. karakteres típus

character user interface n. karakteres felhasználói felület

character value n. karakteres érték

closing character n. zárókarakter

combining character n. összetett karakter

control character n. vezérlőkarakter

diacritic character n. mellékjeles karakter, ékezetes karakter, diakritikus karakter

Embed characters in use only phrase. Csak a használt karakterek beágyazása

embossed character n. dombornyomású karakter

empty character n. üres karakter

end of line character | end-of-line character n. sorvégjel

enquiry character n. lekérdező karakter

escape character n. vezérlőkarakter

extended character n. kiterjesztett karakter

form feed character n. lapemelés-karakter, lapdobáskarakter

graphical character n. grafikus karakter

graphic character n. látható karakter

graphics character n. grafikus karakter

hidden character n. rejtett karakter

HTML character n. HTML-karakter

idle character n. üres karakter

initial character n. első karakter

input character n. bevitt karakter

Kanji character n. kandzsikarakter

least significant character n. legkisebb helyértékű karakter

lowercase character n. kisbetű

magnetic ink character recognition n. mágnestintás karakterfelismerés

manual line break character n. kézi sortörés karakter

mismatched character n. eltévesztett karakter

most significant character n. legfelső karakter

name character n. névkarakter

newline character n. újsorkarakter

non-alphanumeric character n. nem alfanumerikus karakter

nonmatching character n. nem illeszkedő karakter

nonprinting characters n. nem nyomtatott karakterek

null character n. nullakarakter

numeric character n. numerikus karakter

numeric character reference n. numerikus karakterhivatkozás

one-character string n. egykarakteres sztring

Optical Character Recognition n. OCR optikai karakterfelismerés, OCR

optical character recognition program n. optikai karakterfelismerő program, OCR-program

pad character n. kitöltőkarakter

padding character n. kitöltő karakter

paragraph character n. bekezdésjel, bekezdéskarakter, bekezdésvégjel

Parsed character data n. Értelmezett karakteres adat

period character n. pontkarakter

pound sign character n. kettőskereszt-karakter

precomposed character n. összetett karakter

predefined character reference n. előre definiált karakterhivatkozás, beépített karakterhivatkozás

printable character n. nyomtatható karakter

public identifier character n. nyilvános azonosító karakter

punctuation character n. írásjel

question mark character n. kérdőjelkarakter

random character generation1 n. véletlenkarakter-generálás

random character-generation2 n. véletlenszerú karaktergenerálás

random character-generation programme n. véletlenkarakter-generáló program

redirection character n. átirányító karakter

replaceable character data n. cserélhető karakter adat

representation of characters n. karakterábrázolás

reserved character n. foglalt karakter

restricted character n. tiltott karakter

sequence of characters n. karaktersorozat

single-case character n. vagy kis-, vagy nagybetű

source character n. forráskarakter

space character n. szóközkarakter

special character n. különleges karakter, speciális karakter

string character position n. sztringbeli karakterpozíció

sync character n. sync karakter

synchronous idle character n. szinkronizáló karakter

tab character n. tabulátorjel, tabulátorkarakter

target character n. célkarakter

underscore character n. aláhúzás-karakter

Unicode character n. Unicode-karakter

unique character n. egyedi karakter

variable-length character field n. változó hosszúságú karaktermező

width in characters n. szélesség karakterekben

wildcard character n. helyettesítőkarakter

zero character n. nullakarakter