cache [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

cache1 n. gyorsítótár

application cache n. alkalmazásgyorsító tár, gyorsítótár

ARP cache n. ARP-tábla

assembly cache n. szerelvénytár, szerelvénygyorsító tár

browser cache n. böngészőgyorsító tár, böngésző gyorsítótára

cache access n. gyorsítótár-hozzáférés

cache card n. gyorsítótár-kártya

cache coherence n. gyorsítótár-koherencia

cache coherence problem n. gyorsítótár koherenciájának problémája

cache-coherent non-uniform access n. koherens gyorsítótárral ellátott nem egységesített hozzáférésű

cache coherent protocol n. gyorsítókoherens protokollok

cache consistency problem n. gyorsítókonzisztencia-probléma

cache controller n. gyorsítótár-vezérlő

cache data n. gyorsítótárbeli adatok

cache dependency n. gyorsítótárfüggés

cache entry n. gyorsítótár-bejegyzés

cache hit n. gyorsítótár-találat, gyorsítótárbeli találat

cache information n. gyorsítótár-információ

cache latency n. gyorsítótár-lehívási

cache memory n. gyorsítótár, gyorsmemória

cache/memory connection n. gyorsítótár-memória kapcsolat

cache miss n. találati hiba

cache-only memory access n. csak gyorsítótár-hozzáféréssel rendelkező

cache poisoning n. gyorsítótár-mérgezés, gyorsítótár-szennyezés

cache setting n. gyorsítótár-beállítás

cache time-out n. gyorsítótár időtúllépése

CPU cache n. CPU-gyorsító tár

data cache n. adatgyorsító tár

disk cache n. lemezgyorsító tár

DLL cache n. DLL-gyorsító tár

DNS cache n. DNS-gyorsító tár

final cache dependency n. végső gyorsítótár-függés

global assembly cache n. GAC GAC, globális szerelvénytár, központi szerelvénytár

graph cache n. gráfgyorsító tár

hierarchical cache coherence protocol n. hierarchikus gyorsítókoherens protokoll

in-memory cache n. memórián belüli gyorsítótár

instruction cache n. utasításgyorsító tár

level 1 cache n. első szintű gyorsítótár

level 2 cache n. második szintű gyorsítótár

NetBIOS name cache n. NetBIOS-névtár

network cache n. hálózati gyorsítótár

on-chip cache n. lapkán szerelt gyorsítótár

on-chip first-level cache n. elsődleges gyorsítótár

output cache n. kimeneti puffer, kimeneti gyorsítótár

public cache n. nyilvános gyorsítótár

RAM cache n. RAM-gyorsító tár

register-cache n. regiszter-gyorsító tár

remote access cache n. távoli elérésű gyorsítótár

second level cache n. másodlagos gyorsítótár

server cache n. kiszolgálóoldali gyorsítótár

snoopy cache controller n. figyelő gyorsítótár vezérlőegység

snoopy cache protocol n. figyelő gyorsítótár-protokoll, mintavételes gyorsítóprotokoll

system cache1 n. rezidens gyorsítótár, rendszergyorsító tár

System Cache2 n. Rendszergyorsító tár

writeback cache | write-back cache n. visszaíró gyorsítótár

write-behind cache n. lemezpuffer

write cache n. írási puffer

write-through cache n. átíró gyorsítótár