bus (n)

Elejére  Előző  Következő

 

bus n. sín, busz(számítógépen)

address bus n. címsín

AT bus n. AT-sín

bus adapter n. buszcsatoló

bus architecture n. sínarchitektúra

bus controller n. sínvezérlő

bus driver n. sínmeghajtó

bus enumerator n. eszközszámozó, sínfelmérő modul

bus exchange line n. sínváltó vonal

bus extender n. sínbővítő, sínkiterjesztő

bus interface n. sínillesztő, síninterfész

bus master n. sínvezérlő

bus mastering n. sínvezérlés

bus mouse n. sínegér

bus network n. sínhálózat

bus system n. sínrendszer

bus terminator n. sínlezáró

bus topology n. síntopológia

control bus n. vezérlősín

data bus n. adatsín, adatbusz

expansion bus n. bővítősín

external bus n. külső sín

General-Purpose Interface Bus n. általános célú illesztősín

hierarchical bus system n. hierarchikus sínrendszer

input/output bus n. beviteli-kiviteli sín

instruction bus n. utasítássín

ISA bus n. ISA-sín

linear bus n. lineáris sín

local bus n. helyi sín

locked bus n. foglalt busz, foglalt sín

logical bus n. logikai síntopológia, látszólagos síntopológia

PCI-bus n. PCI-sín

PCI local bus n. PCI helyi sín

pended bus n. váltott sín

result bus n. eredménysín

SCSI bus n. SCSI-sín

shared bus n. közös sín

single bus n. egyszerű sín

split-transaction bus n. osztott átvitelű busz, osztott átvitelű sín

star bus n. csillagsín

token bus n. vezérjeles sín

token bus network n. vezérjeles sínhálózat

two-dimension multiple bus n. kétdimenziós összetett sín

virtual system bus n. virtuális rendszersín

VL bus n. VL-sín

VL local bus n. VL helyi sín