bridge (n)

Elejére  Előző  Következő

 

bridge n. híd, hálózatokat összekapcsoló eszköz

bridge router n. hídútválasztó

network bridge n. hálózati híd

New Object - Site Link Bridge phrase. Új objektum – Helyhivatkozáshíd

New Site Link Bridge n. Új helyhivatkozáshíd

peripheral bridge n. perifériahíd

peripheral bridge device n. perifériahíd-berendezés

site link bridge n. csatornahíd, telephely-csatornahíd

transparent bridge n. átlátszó híd, transzparens híd