attribute [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

attribute1 n. attribútum, tulajdonság, jellemző

advanced attributes n. speciális attribútumok

archive attribute n. archív attribútum, archiválás utáni megváltozást jelző attribútum

assembly attribute n. szerelvényattribútum

assembly-level attribute n. szerelvényszintű attribútum

attribute class n. attribútumosztály

attribute data conflict n. attribútumadat-konfliktus, attribútumadat-ütközés

attribute definition n. attribútumdefiníció

attribute description n. attribútumleírás

attribute list declaration1 n. attribútumlista-deklaráció

Attribute-list declaration2 n. Jellemzőlista-deklaráció

attribute name n. attribútum neve

attribute node n. jellemző csomópont

Attribute object n. Tulajdonság objektum

Attribute tag n. Tulajdonság bejegyzés

attribute type n. attribútum típusa

attribute value n. attribútumérték, attribútum értéke

character attribute n. karakterattribútum

class-level attribute n. osztályszintű attribútum

Codebehind attribute n. Codebehind attribútum

color attribute n. színattribútum

common attribute n. közös attribútum

common name attribute n. közönséges névattribútum

compression attribute n. tömörítést jelző attribútum

current attribute n. aktuális attribútum

custom attribute n. egyedi attribútum

data attribute n. adatattribútum

database attributes n. adatbázis attribútumai

debugging attribute n. hibakeresési attribútum

description attribute n. leírás attribútum

display attribute n. kijelzési tulajdonság, megjelenítési attribútum

error attribute n. hibaattribútum

extended attribute n. kiterjesztett attribútum

extended attributes n. kiterjesztett attribútumok

file attribute n. állományattribútum

fixed attribute n. állandó értékű attribútum

hexadecimal attribute n. hexadecimális attribútum

implied attribute n. implied attribútum

inherited attribute n. öröklött attribútum

inline style attribute n. beágyazott stílusattribútum

location attribute n. hely attribútum

loginUrl attribute n. loginUrl attribútum

metadata attribute n. metaadatbeli attribútum

method attribute n. metódusattribútum

MethodName attribute n. MethodName attribute

mode attribute n. üzemmód-attribútum, mode attribútum

multivalued attribute n. többértékű attribútum

Namespace attribute n. Namespace attribútum

.NET attribute n. .NET-attribútum

normal page attributes n. közönséges lapattribútumok

object attribute n. objektumattribútum

page attribute n. lapattribútum

permission attribute n. engedélyattribútum

prefix attribute n. előtag-attribútum

protection attribute n. védelmi attribútum

RADIUS attribute n. RADIUS-attribútum

read attributes n. attribútumok olvasása

read extended attributes phrase. kiterjesztett attribútumok olvasása

read-only attribute n. csak olvasható attribútum

relation attribute n. relációattribútum

required attribute n. kötelező attribútum

reserved attribute n. fenntartott attribútum

runat attribute n. runat attribútum

run-time attributes npl. futásidejű attribútum

screen attribute n. képernyőattribútum

Select Attribute phrase. Attribútum kiválasztása

shared attribute n. megosztottsági attribútum

SOAP attribute n. SOAP-attribútum

text attribute n. szövegjellemző

theme attribute n. témaattribútum

timeout attribute n. timeout attribútum

trace attribute n. nyomkövetési attribútum

user account attribute n. felhasználói fiók attribútum

vendor-specific attribute a. gyártófüggő attribútum

vendor-specific attribute information n. gyártófüggő attribútuminformáció

version number attribute n. verziószám tulajdonság

visual attribute n. vizuális attribútum

Write Attributes phrase. Attribútumok írása

Write Extended Attributes phrase. Kiterjesztett attribútumok írása

XML attribute n. XML-attribútum