assembly [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

assembly1 n. szerelvény

application assembly n. alkalmazásszerelvény, szerelvény

assembly attribute n. szerelvényattribútum

assembly cache n. szerelvénytár, szerelvénygyorsító tár

assembly file n. szerelvényfájl

Assembly Generation Utility n. szerelvénygeneráló segédprogram

assembly generator n. assemblygenerátor, szerelvénygenerátor

Assembly information dialog n. Assembly Information párbeszéddoboz

assembly listing n. assemblerlista

assembly manifest n. szerelvénymanifesztum, manifesztum, szerelvény-önleírás

assembly metadata n. szerelvény-metaadatok

assembly name | assemblyname n. szerelvénynév

assembly version n. szerelvény verziószáma

client assembly n. ügyfélszerelvény

custom assembly n. egyedi szerelvény

default assembly output n. alapértmezett szerelvénykimenet

discrete assembly n. különálló szerelvény

distinct assembly n. különálló szerelvény

DLL assembly n. DLL-szerelvény

executable assembly n. végrehajtható szerelvény

external assembly n. külső szerelvény

global assembly n. globális szerelvény

global assembly cache n. GAC GAC, globális szerelvénytár, központi szerelvénytár

group of assemblies n. szerelvénycsoport

individual assembly n. önálló szerelvény

interop assembly n. együttműködő szerelvény

LINQ assembly n. LINQ-szerelvény

managed code assembly n. felügyelt kódot tartalmazó szerelvény, felügyelt kódból álló szerelvény

module assembly n. modulszerelvény

multifile assembly n. többfájlos szerelvény

.NET assembly n. .NET-szerelvény

.NET Framework assembly n. .NET-szerelvény

non-default assembly n. nem alapértelmezett szerelvény

primary assembly n. elsődleges szerelvény

private assembly n. privát szerelvény

ProtectedCode assembly n. ProtectedCode szerelvény

remote assembly n. távoli szerelvény

shared assembly n. osztott szerelvény, osztott használatú szerelvény

single-file assembly n. egyfájlos szerelvény

single-file dynamic assembly n. egyfájlos dinamikus szerelvény

strong assembly name n. erős szerelvénynév

strong named assembly n. azonosított szerelvény

target assembly n. célszerelvény

top-level assembly n. felső szintű szerelvény

Web assembly n. webes szerelvény

Xml assembly n. XML-szerelvény