array (n)

Elejére  Előző  Következő

 

array n. tömb

alternative array declaration n. alternatív tömbinicializálás

array boundary n. tömbhatár

array declaration n. tömbdeklaráció

array element n. tömbelem

array element access n. tömbelem-hozzáférés, hozzáférés tömbelemhez

array element value n. tömbelemérték

array field n. tömb mező

array instance n. tömbpéldány

array iteration n. tömbiteráció

array iterator n. tömbiterátor

array lookup n. tömbbeli keresés

array notation n. tömb jelölés

array of bytes n. byte-tömb

array of characters n. karaktertömb

array of images n. képekből álló tömb

array of integers n. egész tömb

array of strings n. karakterlánctömb

array parameter n. tömbparaméter

array parameter modifier n. tömbparaméter-módosító

array processor n. tömbprocesszor

array reference n. tömbreferencia

array syntax n. tömbszintaxis

array variable n. tömbváltozó

associative array n. asszociatív tömb

broad array n. széles tömb

bucket array n. vödörtömb

cellular array n. sejthálózatos

character array n. karaktertömb

contiguous array n. folytonos tömb

correlator array n. korrelátortömb

data array n. adattömb

disk array n. lemezegységtömb

distributed array processor n. osztott tömbprocesszor

dynamic array n. dinamikus tömb

empty array n. üres tömb

field-programmable logic array n. FPLA mezőprogramozású logikai tömb

firewall array n. tűzfaltömb

fixed-size array n. rögzített méretű tömb

gate array n. kapumátrix

global array n. globális tömb

individual array element n. egyes tömbelem

jagged array n. fűrészfogú tömb

Java array n. Java-tömb

linear array n. lineáris tömb

logic array n. logikai tömb

multidimensional array n. többdimenziós tömb

non-params array n. nemparaméteres tömb

null array n. null tömb

object array n. objektumtömb

one-dimensional array n. egydimenziós tömb, lineáris tömb

parameter array n. paramétertömb

physical array n. fizikai tömb

pin grid array n. lábrács

pluggable array n. beköthető tömb

private array n. privát tömb

programmable logic array n. programozható logikai tömb

RAID array n.

read-only array n. írásvédett tömb

Redundant Array of Independent Disks n. RAID RAID, független lemezek redundáns tömbje

Redundant Array of Inexpensive Disks n. RAID RAID, olcsó lemezek redundáns tömbje

result array n. eredménytömb

safe array n. biztonsági tömb

single array element n. egyszeres tömbelem

single array parameter n. egyszeres tömbparaméter

smart array n. intelligens tömb

sparse array n. hézagos tömb, ritka tömb

square array n. négyzetes tömb

standard array n. szokásos tömb

static array n. statikus tömb

systolic array n. szisztolikus tömb

target array n. céltömb

three dimensional array1 n. háromdimenziós tömb

three-dimensional array2 n. háromdimenziós tömb

two-dimensional array n. kétdimenziós tömb

wavefront array n. hullámfronttömb

zero-length array n. nulla hosszúságú tömb