architecture (n)

Elejére  Előző  Következő

 

architecture n. architektúra, felépítés

abstract architecture n. absztrakt architektúra

application architecture n. alkalmazásarchitektúra

application-oriented architecture n. alkalmazásorientált architektúra

architecture change n. architektúraváltozás

architecture class n. architektúraosztály

architecture of services n. szolgáltatások architektúrája

ASP.NET architecture n. ASP.NET-architektúra

backup architecture n. biztonsági mentési architektúra

binding architecture n. kötési architektúra

bus architecture n. sínarchitektúra

CD-ROM Extended Architecture n. bővített CD-ROM architektúra

client/server architecture1 n. ügyfél/kiszolgáló architektúra

client-server architecture2 n. ügyfél-kiszolgáló architektúra, ügyfél-kiszolgáló típusú architektúra

closed architecture n. zárt architektúra

cluster architecture n. fürtarchitektúra

COM architecture n. COM-arhitektúra

componentization architecture n. komponensekre bontási architektúra

computer architecture n. számítógép-architektúra

concrete architecture n. konkrét architektúra

data architecture n. adatarchitektúra

data-parallel architecture n. adatpárhuzamos architektúra

Digital Network Architecture n. DNA DNA, digitális hálózati architektúra

disconnected architecture n. kapcsolat nélküli architektúra

distributed memory MIMD-architectures n. osztott memóriájú MIMD-architektúra

DP-architecture n. DP-architektúra

exo-architecture n. exoarchitektúra

explicit token-store architecture n. explicit tokentárolós architektúra

external architecture n. külső architektúra

flexible architecture n. rugalmas architektúra

form architecture n. űrlaparchitektúra

function-parallel architectures n. funkcionálisan párhuzamos architektúrák

fundamental control architecture n. alapvető vezérlőelem-architektúra

handler architecture n. kezelőarchitektúra

Harvard architecture n. Harvard-architektúra

high-level architecture of the infrastructure n. az infrastruktúra magas szintű architektúrája, a környezet magas szintű architektúrája, az infrastruktúra magas szinten leírt architektúrája, a környezet áttekintő leírása

homogeneous architecture n. homogén architektúra

hybrid architecture n. hibrid architektúra

industry standard architecture n. ISA ISA, ipari szabvány szerinti architektúra(sínfajta, elavult)

instruction set architecture n. utasításkészlet-architektúra

internal architecture n. belső architektúra

linear addressing architecture n. lineáris címzés

logical architecture n. logikai architektúra

macro dataflow architecture n. makroadatfolyam-architektúra

Mc-Gill data flow architecture n. McGill-adatfolyam-architektúra

message passing MIMD-architectures n. üzenetküldő MIMD-architektúrák

Micro Channel Architecture | microchannel architecture n. mikrocsatornás architektúra(elavult)

MIMD-architecture n. MIMD-architektúra

mini-driver architecture n. minimeghajtó-architektúra

multithread architecture n. többszálas architektúra

multi-tiered architecture n. többrétegű architektúra

network architecture n. hálózati architektúra

non-uniform memory architecture n. NUMA NUMA, nem egységes memóriaarchitektúra

object-aware architecture n. objektumérzékeny architektúra

Object Management Architecture n. OMA OMA, objektumkezelési architektúra

object-oriented architecture n. objektumorientált architektúra

Office Document Architecture n. irodai dokumentumarchitektúra

open architecture n. nyílt architektúra, nyitott architektúra

Open Document Architecture n. ODA nyílt dokumentumarchitektúra

open systems architecture n. nyílt rendszerű architektúra

overall architecture n. általános architektúra

page rendering architecture n. lapkialaktási architektúra

parallel architecture n. párhuzamos architektúra

peer-to-peer architecture n. társ-társ architektúra, egyenrangú architektúra

physical architecture n. fizikai architektúra

prescriptive architecture n. előíró architektúra

processor architecture n. processzor-architektúra

program architecture n. programarchitektúra

reduction architecture n. redukciós architektúra

rendering architecture n. lapkialakítási architektúra

Scalable Processor Architecture n. méretezhető processzorarchitektúra

segmented addressing architecture n. szegmentált címzésű architektúra

segmented memory architecture n. szegmentált memóriaarchitektúra

Serial Storage Architecture n. SSA soros tárolási architektúra, SSA

server-side control architecture n. kiszolgálóoldali vezérlőelem-architektúra

shared memory MIMD-architecture n. közös memóriájú MIMD-architektúra

SIMD-architecture n. SIMD-architektúra

software architect n. szoftverkonstruktőr

software architecture n. szoftverarchitektúra

System Application Architecture n. SAA rendszer-alkalmazási architektúra, SAA

system architecture n. rendszer-architektúra, rendszer-felépítés

System Network Architecture | Systems Network Architecture n. SNA SNA, rendszer-hálózati architektúra

systolic architecture n. szisztolikus architektúra

tagged architecture n. címkézett architektúra

tagging of architectures n. címkézett architektúrák

target architecture n. célarchitektúra

technical architecture n. műszaki architektúra

Texas Instruments Graphics Architecture n. TIGA TIGA, Texas Instruments grafikai architektúra

very long instruction word architecture n. hosszú utasításszavú architektúra

VLIW architecture n. VLIW-architektúra

Web Forms architecture n. Web Forms architektúra

Web page architecture n. weboldal-architektúra