application (n)

Elejére  Előző  Következő

 

application n. alkalmazás, program, felhasználás

16-bit application n. 16 bites alkalmazás

32-bit application n. 32 bites alkalmazás

application programming interface n. API alkalmazásprogramozói felület 

application abstraction n. alkalmazásabsztrakció

application architect n. alkalmazáskonstruktőr

application architecture n. alkalmazásarchitektúra

application assembly n. alkalmazásszerelvény, szerelvény

application behavior n. alkalmazás viselkedése

application binary interface n. bináris alkalmazásillesztő

application block n. alkalmazásblokk

application cache n. alkalmazásgyorsító tár, gyorsítótár

application call n. alkalmazáshívás

application code n. alkalmazás kódja, alkalmazáskód

application configuration n. alkalmazás konfigurációja

application configuration file n. alkalmazás konfigurációs fájlja, alkalmazás beállításfájlja

application data n. alkalmazásbeli adatok, alkalmazás adatai

application defect n. alkalmazáshiba

application deployment n. alkalmazás telepítése, alkalmazás üzembe állítása

application design1 n. alkalmazástervezés

Application Design2 n. Alkalmazástervezés

application designer n. alkalmazástervező

application design phase n. alkalmazástervezési fázis

application developer n. alkalmazásfejlesztő

application development n. alkalmazásfejlesztés

application development environment n. alkalmazásfejlesztési környezet

application development language n. alkalmazásfejlesztési nyelv

application development process n. alkalmazásfejlesztési folyamat

application development system n. alkalmazásfejlesztési rendszer

application development team n. alkalmazásfejlesztő csapat

application directory n. alkalmazáskönyvtár, alkalmazásmappa

application domain n. alkalmazástartomány

application endpoint n. alkalmazásvégpont

application environment n. alkalmazáskörnyezet

application error n. alkalmazáshiba

application event information n. alkalmazásbeli eseményadatok

Application event log n. Alkalmazásnapló, Alkalmazásnapló

application event model n. alkalmazásszintű eseménymodell

application exception n. alkalmazásbeli kivétel

application file n. alkalmazásfájl, alkalmazásállomány

application folder n. alkalmazáskönyvtár, alkalmazásmappa

Application Forms n. Alkalmazás-űrlapok

application framework n. alkalmazáskeret, alkalmazásváz

application gateway n. alkalmazásátjáró

application generator n. alkalmazásgenerátor

application health n. alkalmazásépség

application health information n. alkalmazásépségi információ

application health model n. alkalmazásépségi modell

application host n. alkalmazáshost

application icon n. alkalmazásikon

application icon file n. alkalmazásikon-fájl

application ID n. alkalmazásazonosító

application identifier n. alkalmazásazonosító

application installation n. alkalmazástelepítés

application instance n. alkalmazáspéldány

application isolation n. alkalmazás elszigetelése

application layer n. alkalmazási réteg

application life cycle n. alkalmazás-életciklus

application link n. alkalmazáshivatkozás

application log n. alkalmazásnapló

application logic n. alkalmazáslogika

application maintenance n. alkalmazás-karbantartás

application management1 n. alkalmazásfelügyelet

Application Management2 n. Alkalmazásvezérlés

application manifest n. alkalmazásmanifesztum

application method n. alkalmazásbeli metódus

application model n. alkalmazásmodell

Application object1 n. Application objektum

application object2 n. alkalmazásobjektum

application-oriented architecture n. alkalmazásorientált architektúra

application package n. alkalmazáscsomag

application pane n. alkalmazáspanel

application performance n. alkalmazásteljesítmény, alkalmazás teljesítménye

application platform n. alkalmazásplatform, alkalmazáskörnyezet, alkalmazásfuttató környezet

application pool n. alkalmazáskészlet

application processor n. alkalmazást futtató processzor, alkalmazásprocesszor

application program n. alkalmazási program

application programmer n. alkalmazásprogramozó, alkalmazásfejlesztő

Application Programming Interface n. API API, alkalmazásprogramozói felület

application prototype n. alkalmazás-prototípus

application quality n. alkalmazásminőség

application quality ecosystem n. teljes folyamatra kiterjedő minőségbiztosítási környezet

application record n. alkalmazásrekord

application requirement n. alkalmazáskövetelmény

application server n. alkalmazáskiszolgáló

Application server mode n. Alkalmazáskiszolgálói mód

application service n. alkalmazásszolgáltatás

application setting n. alkalmazásbeállítás

application shortcut key n. gyorsbillentyű

application software n. alkalmazási szoftver

application startup n. alkalmazás indulása

application state n. alkalmazás állapota

application storefront n. kezdőlap, kezdőképernyő, alkalmazásarculat

application subsystem n. alkalmazás-alrendszer

application suite n. alkalmazási programcsomag

application template n. alkalmazássablon

application testing n. alkalmazástesztelés

application thread n. alkalmazásszál

application tier n. alkalmazási réteg

application tracing n. alkalmazás nyomon követése, nyomkövetés

application update n. alkalmazásfrissítés

application user interface n. alkalmazás felhasználói felülete

application window n. alkalmazásablak

application workspace n. alkalmazás-munkaterület

ASP.NET application n. ASP.NET-alkalmazás

background application n. háttérbeli alkalmazás, háttérben futó alkalmazás

basic application configuration mechanism n. alapszintű alkalmazáskonfigurációs mechanizmus

batch application n. kötegelt alkalmazás

buggy application n. hibás alkalmazás

business application n. üzleti alkalmazás

C# application n. C#-alkalmazás

C++ application n. C++-alkalmazás, C++-program

Calculator application n. Számológép alkalmazás, Calculator alkalmazás

CGI application n. CGI-alkalmazás

ClickOnce application n. ClickOnce alkalmazás

client application n. ügyfélprogram, ügyféloldali alkalmazás, ügyfélalkalmazás

client-server application n. ügyfél-kiszolgáló alkalmazás, ügyfél-kiszolgáló típusú alkalmazás

cloud application services n. felhő-alkalmazásszolgáltatások

COM+ application n. COM+-alkalmazás

COM application n. COM-alkalmazás

command-line application | console application n. parancssori alkalmazás

commercial application n. kereskedelmi alkalmazás, piaci alkalmazás

complex application n. összetett alkalmazás

complicated application n. összetett alkalmazás

computer application n. számítógép-alkalmazás

console application n. parancssori alkalmazás, konzolalkalmazás

consumer application n. fogyasztó alkalmazás, vmit felhasználó alkalmazás

conversion application n. átszámító alkalmazás

custom application n. egyedi alkalmazás

database application n. adatbázis-alkalmazás

data-bound application n. adatvezérelt alkalmazás

datacentric application1 n. adatközpontú alkalmazás

data-centric application2 n. adatközpontú alkalmazás

dedicated application n. dedikált alkalmazás, egyfunkciós alkalmazás

deploy application phrase. alkalmazás széttelepítése, alkalmazás telepítése

desktop application n. asztali alkalmazás, hagyományos grafikus alkalmazás, személyi alkalmazás, végfelhasználói alkalmazás

desktop application development n. asztali alkalmazásfejlesztés, asztali alkalmazás

develop application phrase. alkalmazást fejleszt

distracting application n. zavaró alkalmazás

distributed application n. elosztott alkalmazás

DOS application | DOS app n. DOS-alkalmazás

dynamic application n. dinamikus alkalmazás

e-mail application n. e-mail alkalmazás, levelezőprogram

executable application n. végrehajtható alkalmazás

Facebook application n. Facebook-alkalmazás

feature-rich application n. sokoldalú alkalmazás

functional application n. működő alkalmazás

global application area n. globális alkalmazási terület

graphical application n. grafikai alkalmazás

graphics application n. grafikai alkalmazás

GUI application n. grafikus alkalmazás

helper application n. segédalkalmazás

host application n. hostoló alkalmazás, befogadó alkalmazás

hypertext application n. hiperszöveges alkalmazás

HyTime application n. HyTime alkalmazás

individual application n. önálló alkalmazás, egyedi alkalmazás

installation application n. telepítőprogram

installer application n. telepítőprogram

installing an application phrase. alkalmazás telepítése

interactive application n. interaktív alkalmazás

Internal application error n. Belső alkalmazáshiba

internationalized application n. többnyelvűsített alkalmazás

Internet application n. internetes alkalmazás

intranet application n. intranetes alkalmazás

inventory-tracking application n. leltárnyomkövető alkalmazás

Java application n. Java-alkalmazás

life-cycle application management n. életcikluson átívelő alkalmazáskezelés

local application n. helyi alkalmazás

local application cache n. helyi alkalmazáspuffer, helyi alkalmazástár, helyi alkalmazásgyorsító tár

local application log n. helyi alkalmazásnapló

local desktop application n. helyi asztali alkalmazás, helyi végfelhasználói alkalmazás

Macintosh Application Environment n. Macintosh alkalmazásfuttató interfész

main application thread n. fő alkalmazásszál

maximum application log size n. alkalmazásnapló maximális mérete

media player application n. médialejátszó alkalmazás

memory management client application n. memóriakezelés ügyfélalkalmazása

messaging application n. üzenetküldéses alkalmazás

Messaging Application Programming Interface n. MAPI MAPI, üzenetkezelési alkalmazásprogramozói felület

Microsoft Application Converter for Lotus Notes prop. Microsoft-alkalmazáskonverter a Lotus Noteshoz

mission critical application n. létfontosságú alkalmazás

mobile application n. mobil alkalmazás

Mono application n. Mono alkalmazás

multithreaded application n. többszálú alkalmazás, többszálas alkalmazás

multi-user database application n. többfelhasználós adatbázis-alkalmazás

native application n. eredeti alkalmazás

.NET application n. .NET-alkalmazás

.NET application developer n. .NET-alkalmazásfejlesztő

non-numeric application program n. nemnumerikus alkalmazói program

non-trivial application n. nemtriviális alkalmazás

ODBC-compliant database applications n. ODBC-kompatibilis adatbázisalkalmazások

on a per-application basis adv. alkalmazásonként, alkalmazásonként külön

one-tenant application n. egyetlen haszonélvezős alkalmazás

online commerce application n. elektronikus kereskedelmi alkalmazás

Open Database Connectivity (ODBC)-compliant database application n. Open Database Connectivity (ODBC)-kompatibilis adatbázisalkalmazások

open-source application n. nyílt forráskódú alkalmazás

out-of-the-box application n. dobozos alkalmazás, készen kapható alkalmazás

portal-like application n. portálszerű alkalmazás

portal-type application n. portáltípusú alkalmazás

rapid application development n. RAD gyors alkalmazásfejlesztés, RAD

real-time application n. valós idejű alkalmazás

real-world application n. életszerű alkalmazás, valós alkalmazás

remote application n. távoli alkalmazás

responsive application n. válaszképes alkalmazás

Retain application log phrase. Alkalmazásnapló megőrzése

Retention method for application log phrase. Alkalmazásnapló megőrzési módja

rich client application1 n. sokfunkciós ügyfélalkalmazás

rich-client application2 n. vastagügyfél-alkalmazás

sample application n. mintaalkalmazás, példaalkalmazás

scientific application n. tudományos alkalmazás

securing applications phrase. alkalmazások biztonságossá tétele

server application n. kiszolgálóalkalmazás, kiszolgálóoldali alkalmazás

server based application n. szerverorientált alkalmazás

service client application n. szolgáltatás-ügyfélalkalmazás

serving application n. kiszolgálóalkalmazás

SGML application n. SGML-alkalmazás

Silverlight application n. Silverlight alkalmazás

smart-device application n. intelligens készülékre szánt alkalmazás

software application n. számítógépes alkalmazás

speech recognition application programming interface prop. SRAPI SRAPI, beszédfelismerő alkalmazást programozó felület

stand-alone application | standalone application n. különálló alkalmazás, önálló alkalmazás

startup application n. indítóalkalmazás

system application n. rendszeralkalmazás

System Application Architecture n. SAA rendszer-alkalmazási architektúra, SAA

Telephony Application Programming Interface | Telephony API n. TAPI TAPI, Telefonos alkalmazás programozási felület

temperature conversion application n. hőmérséklet-átszámító alkalmazás

testbed application n. tesztkörnyezet-alkalmazás, tesztalkalmazás

time-critical application n. futásidőben korlátozott alkalmazás

tracing application event n. alkalmazásbeli esemény nyomon követése

type of application n. alkalmazástípus

update application phrase. alkalmazást frissít

vertical application n. célalkalmazás

Visual Basic for Applications n. VBA Visual Basic alkalmazásokhoz

Web application n. webes alkalmazás, webalkalmazás

Web-based application n. webes alkalmazás

Web Forms application n. Web Forms-alkalmazás

Web server application n. webkiszolgálói alkalmazás, webes kiszolgálóoldali alkalmazás

well-designed application n. jól megtervezett alkalmazás

Windows application n. Windows-alkalmazás

Windows application form n. Windows-űrlap, windowsbeli alkalmazás űrlapja

Windows client application n. Windows-alapú ügyfélprogram

Windows Forms application n. Windows Forms-alkalmazás, Windows Forms-alapú alkalmazás, Windows-űrlapokra épülő alkalmazás

Wireless Application Protocol n. WAP WAP, vezeték nélküli alkalmazási protokoll(a mobiltelefonok webprotokollja)

workflow application n. folyamatkövető alkalmazás

workflow-based application n. munkafolyamat-alapú alkalmazás

workgroup application n. munkacsoport-alkalmazás, munkacsoportos alkalmazás, hálózati alkalmazás

WPF application n. WPF-alkalmazás

wrapped-up application n. befejezett alkalmazás

XAML application n. XAML-alkalmazás

XML application n. XML-alkalmazás