alias [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

alias1 n. álnév, alias, alternatív név, azonosító

alias name n. aliasnév

cmdlet alias n. parancselem-álnév

custom alias n. egyedi alias, egyedi álnév

edit alias phrase. alias módosítása

E-mail alias n. E-mail név

name alias n. álnév

symbolic alias n. szimbolikus alias, szimbolikus álnév

table alias n. táblaálnév

type alias n. típusálnév, típusalias