address [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

address1 n. cím

absolute address n. abszolút cím

address bar n. címsáv, címsor

address bus n. címsín

address calculation n. címszámítás

address conflict n. címütközés

address data n. címadatok, elérhetőségi adatok

address decoder n. címdekódoló

address decoding n. címdekódolás

address field n. címmező

address information n. címadatok, elérhetőségi adatok

address lease n. címbérlet

Address List n. Címlista

address mapping table n. címkeképezési táblázat

address mark n. címjelzés

address mask n. címmaszk

address masquerading n. címálcázás

address mode n. címzési mód

address modification n. címmódosítás

address pool n. címkészlet

address range n. címtartomány

address reservation n. címfoglalás

address security issues phrase. foglalkozik az adatvédelmi problémákkal

address space n. címterület, címtartomány, címtér

address text n. cím szövege

address translation n. címfordítás

address view n. címnézet

allocation of address space n. címtartomány hozzárendelése

block address n. blokkcím

branch target address n. elágazási célcím

broadcast address n. üzenetszórási cím

bypass proxy server for local addresses phrase. proxy figyelmen kívül hagyása helyi címeknél

call by address n. cím szerinti hívás

cell address n. cellacím

deferred address n. késleltetett címzés

delivery address n. kézbesítési cím(E-mail)

destination address n. rendeltetési cím

device address n. eszközcím

direct address n. közvetlen cím

DNS server address n. DNS-kiszolgáló címe

domain name address n. tartománynév-cím

dot address n. pontcím

dynamic address assignment n. dinamikus címkiosztás

dynamic address translation n. dinamikus címfordítás

e-mail address1 n. e-mail cím

E-mail Address2 n. Levélcím

e-mail address to receive results phrase. e-mail cím az eredmények fogadásához

entry address n. belépési cím

explicit address n. explicit cím

extended address n. kiterjesztett cím

external address n. külső cím

fast address mapping n. gyors címleképzés

fixed address n. rögzített cím

Global Address List n. Globális címlista

hardware address n. hardvercím

home address n. lakáscím

hyperlink Address n. hivatkozás címe

illegal address n. érvénytelen cím

indexed address n. indexelt cím

indirect address n. közvetett cím

Internet address n. webcím, internetcím

Internet Address Template n. Internet címsablon

Internet mail address n. internetes levelezési cím

Internet protocol (IP) address n. IP-cím

IRQ address n. megszakításcím

Last Address Change Replication n. Legutóbbi címmódosítási replikáció

linear address space n. lineáris címtartomány

Local Address Table n. LAT LAT, helyi címek táblázata

local loopback address n. helyi vizsgálóhurok-cím

local mac address n. helyi hardvercím, helyi MAC-cím

loopback address n. vizsgálóhurok-cím

MAC address n. MAC-cím, hardvercím

machine address n. gépi cím

mailing address1 n. postacím, levélcím

Mailing Address2 n. Levelezési cím

memory address n. memóriacím

memory address space n. memóriacím-tartomány

Minimized Address toolbar n. Kis méretű cím eszköztár

multicast address n. csoportcím

net address n. hálózati cím

New Address Range n. Új címtartomány

offline address n. kapcsolat nélküli cím

offset address n. eltolási cím

paged address n. lapszámozott cím

pass by address phrase. cím szerinti átadás

per-process address spaces n. külön címtartomány

physical address n. fizikai cím, hardvercím

physical address space n. fizikai címtartomány

port address n. portcím

postal address n. postacím

primary SMTP address n. elsődleges SMTP-cím, elsődleges SMTP e-mail cím

real address n. valódi cím

register address n. regisztercím

relative address n. relatív cím

relocatable address n. áthelyezhető cím

reply address n. válaszcím

return address n. feladó címe, visszatérési cím

segmented address space n. szegmentált címterület

SMTP address type n. SMTP-címtípus

source address n. forráscím, feladó címe

Start Address n. Kezdő IP-cím

Static address pool n. Statikus címkészlet

subnet address n. alhálózat-azonosító, alhálózatcím

symbolic address n. szimbolikus cím

system address n. rendszercím

target address n. célcím

Total Addresses npl. Összes cím

transport address n. átviteli cím, rendeltetési cím, szállítási cím

unique address n. egyedi cím

virtual address n. virtuális cím

Web address n. webcím

Web page address n. Weblap címe