access [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

access1 n. hozzáférés, elérés

access arrangement n. hozzáférés-elrendezés

access buffering n. hozzáférés-pufferelés

access check n. hozzáférés-ellenőrzés

access control n. hozzáférés-vezérlés, hozzáférés-szabályozás

access control settings n. hozzáférés-vezérlési beállítások

access current user information phrase. hozzáfér az aktuális felhasználó adataihoz

access cycle n. hozzáférési ciklus

Access denied phrase. A hozzáférés megtagadva

Access is denied phrase. A hozzáférés megtagadva

access key n. hozzáférési kulcs

access list n. hozzáférési lista

access load n. hozzáférési terhelés

access mechanism n. hozzáférési mechanizmus

access mode n. hozzáférési üzemmód, hozzáférési mód

access model n. hozzáférési modell

access modifier n. hozzáférés-módosító

access number n. hívószám

access pipelining n. hozzáférés-irányítás

access restriction n. hozzáférési korlátozás

access right n. hozzáférési jog

access rule n. hozzáférési szabály

access server n. hozzáférési kiszolgáló

access speed n. hozzáférési sebesség, elérési sebesség

Access this computer from the network phrase. A számítógép elérése a hálózatról

access to resources phrase. erőforrások elérése, erőforrásokhoz való hozzáférés

access violation n. illetéktelen hozzáférés, illetéktelen hozzáférési kísérlet

Allow Access phrase. Elérés engedélyezése

anonymous access n. névtelen hozzáférés

asynchronous access n. aszinkrón hozzáférés

audit directory service access phrase. címtárszolgáltatás-hozzáférés naplózása

audit directory service access policy phrase. címtárszolgáltatás-hozzáférés naplózása

audit object access phrase. objektum-hozzáférés naplózása

authorized access n. jogosult hozzáférés

cache access n. gyorsítótár-hozzáférés

cache-coherent non-uniform access n. koherens gyorsítótárral ellátott nem egységesített hozzáférésű

cache-only memory access n. csak gyorsítótár-hozzáféréssel rendelkező

carrier sense multiple access n. CSMA CSMA, többszörös hozzáférés vivőérzékeléssel

carrier sense multiple access with collision avoidance n. CSMA/CA CSMA/CA, vivőérzékelő többes hozzáférés ütközéskerüléssel

carrier sense multiple access with collision detection n. CSMA/CD CSMA/CD, vivőérzékelő többes hozzáférés ütközésérzékeléssel

channel access n. csatorna-hozzáférés

code access n. kódhozzáférés

code access permission n. kódhozzáférési engedély

code-access security | code access security n. kódhozzáférés-szabályozás, a kódhozzáférés szabályozása, a kód hozzáférésének szabályozása, adatvédelem kódhozzáférés-szabályozással

code-access security system n. kódhozzáférés-szabályozó rendszer

competing access n. versengő elérési művelet

conflicting access n. ütköző elérési művelet

Control access through Remote Access Policy phrase. Elérés vezérlése a RAS-házirend alapján

controlling access phrase. hozzáférés szabályozása

conventional access key n. hagyományos hozzáférési kulcs

database access n. adatbázis-hozzáférés, hozzáférés adatbázishoz

dedicated Internet access program n. speciális célú internetes program

default access modifier n. alapértelmezett hozzáférés-módosító

denied access n. megtagadott hozzáférés

Deny Access phrase. Elérés tiltása (pl. rádiógomb)

dial-in access n. távoli elérés

dial-up access n. telefonos elérés

direct access n. közvetlen hozzáférés

direct memory access n. DMA DMA, közvetlen memória-hozzáférés

direct memory access controller n. DMA-vezérlő, közvetlen memória-hozzáférés vezérlő

directory access protocol n. címtár-hozzáférési protokoll, címtárprotokoll

disk access n. lemezhozzáférés

dynamic file system access n. dinamikus fájlrendszer-hozzáférés

easy access n. egyszerű hozzáférés

external access n. külső hozzáférés

fast access n. gyors hozzáférés

file access n. fájlhozzáférés, fájlokhoz való hozzáférés

file access mode n. állomány-hozzáférési mód

flexible access n. rugalmas hozzáférés

forbidden access n. tiltott hozzáférés

full access n. teljes hozzáférés, korlátlan hozzáférés

full access password n. teljes jogú jelszó

function access n. függvényhozzáférés

function-based access n. függvényalapú hozzáférés

gain access phrase. hozzáfér, vmihez

grant access phrase. hozzáférést engedélyez, vmihez

guest access n. vendég hozzáférése, vendéghozzáférés, hozzáférés a vendég adatvédelmi szintjén

Hotspot wireless access n. kapcsolódási ponttal működő vezeték nélküli hozzáférés

immediate access n. azonnali hozzáférés

Insufficient access n. A hozzáférés nem megfelelő

intranet access n. intranet-hozzáférés

late-bound access n. késői kötésű hozzáférés

level of access n. hozzáférési szint

lightweight access n. kis terhelésű hozzáférés

limit access phrase. hozzáférést korlátoz

line access n. vonalhozzáférés

local file system access n. helyi fájlrendszer-hozzáférés

Media access n. közeghozzáférés

member access n. taghozzáférés

memory access n. tárhozzáférés, memória-hozzáférés

mobile device access n. mobileszköz-hozzáférés

mobile phone access n. mobiltelefon-elérés

multiple access n. többes hozzáférés

multiple wireless access n. többszörös vezeték nélküli hozzáférés

New Client Access License n. Új ügyféllicenc

no access phrase. hozzáférés tiltása, nincs hozzáférés

non-atomic memory access n. nem atomi memóriaelérés

nonmodal access n. nem modális hozzáférés

non-synchronization access n. nem szinkronizáló hozzáférés

non-uniform memory access n. NUMA NUMA, nem egységes memóriaelérés

offline access n. kapcsolat nélküli hozzáférés

ordinary access n. szokásos elérési művelet

parallel access n. párhuzamos hozzáférés

per seat client access license n. munkahelyhez kötött ügyfél-hozzáférési licenc, munkahelyhez kötött ügyfél-hozzáférési engedély

per server client access license n. kiszolgálóhoz kötött ügyfél-hozzáférési licenc

persistent carrier sense multiple access n. kiváró vivőérzékelő többes hozzáférés, kiváró CSMA

physical access n. fizikai hozzáférés

physical layer access n. fizikairéteg-hozzáférés

port access n. porthozzáférés

port access entity n. port-hozzáférési egység, port-hozzáférési entitás

Printer Access Protocol n. nyomtató-hozzáférési protokoll

private access n. privát hozzáférés

program access n. programhozzáférés

programmatic access n. programozott hozzáférés

programmatically access vt. programozott módon hozzáfér, vmihez

programmatic Web access n. programozott webhozzáférés

public access n. nyilvános hozzáférés

public wireless access n. nyilvános vezeték nélküli hozzáférés

quick access n. gyors hozzáférés

RADIUS access-request n. RADIUS-hozzáféréskérés

RADIUS access-request message n. RADIUS-hozzáféréskérési üzenet

random access1 n. közvetlen elérés, véletlen hozzáférés

random-access2 | random access a. véletlen hozzáférésű, közvetlen hozzáférésű

read access n. olvasási hozzáférés

read-only access n. írásvédett hozzáférés, csak olvasási hozzáférés

request unrestricted access phrase. korlátlan hozzáférést kér, korlátlan hozzáférést igényel

resource access n. erőforrás-hozzáférés

restricted access n. korlátozott hozzáférés

run-time access n. futásidejű hozzáférés

run-time access control n. futásidejű hozzáférés-szabályozás

Script Source Access n. Parancsfájlforrás elérése

seamless wireless access n. problémamentes vezeték nélküli hozzáférés

sequential access n. szekvenciális hozzáférés, sorrendi hozzáférés

serial access n. sorrendi hozzáférés

simultaneous access n. egyidejű hozzáférés

synchronization access n. szinkronizáló hozzáférés

system access n. rendszerhozzáférés, rendszerszintű hozzáférés

temporary access n. ideiglenes hozzáférés

time-division multiple access n. TDMA TDMA, időosztásos többes hozzáférés

type of access n. hozzáférési típus

unauthenticated access n. hitelesítetlen hozzáférés, nem hitelesített hozzáférés

Unauthenticated wireless access n. hitelesítetlen, vezeték nélküli hozzáférés, nem hitelesített, vezeték nélküli hozzáférés

unauthorized access n. jogosulatlan hozzáférés, illetéktelen hozzáférés

unauthorized memory access n. illetéktelen memória-hozzáférés

unrestricted access n. korlátozás nélküli hozzáférés, korlátlan hozzáférés

unrestricted system access n. korlátlan rendszerhozzáférés

unsafe access n. védelem nélküli hozzáférés

user access n. felhasználói hozzáférés

Wi-Fi Protected Access n. WPA védett Wi-Fi-hozzáférés, WPA

wireless access n. vezeték nélküli hozzáférés

wireless access user n. vezeték nélkül hozzáférő felhasználó

wireless client access n. vezeték nélküli ügyfélhozzáférés

wireless intranet access n. vezeték nélküli intranet-hozzáférés

write access n. írásjog